Søk
Lukk denne søkeboksen.

BESØK AV AP OG DIGITALT MØTE MED SV

Løvemamma Nina har i dag åpnet hjemmet sitt for besøk av Arbeiderpartiet ved Hege Haukeland Liadal og Tuva Moflag. Eline Grelland Røkholt fra Løvemammaenes barnepalliasjonskomité deltok også. 

Vi hadde en lang prat om mange sentrale temaer innen barnepalliasjon og stortingsmeldingen som nå skal behandles. Særlig snakket vi om hvordan arbeidet i fagfeltet bør utvikles videre i de nærmeste årene. Kloke veivalg og gjennomtenkte bevilgninger inn til de barnepalliative teamene var en av sakene, samt det å få benytte seg av BPA med helsehjelp. 

Marlene Ramberg og datteren Novalie

Dagens andre møte var digitalt med SV, ved Solfrid Lerbrekk, Nicholas Wilkinson og Hilde Mari Bjørke. Der deltok også Løvemammaenes representant Marlene Ramberg. Vi snakket om hvilke bevilgninger som allerede er gjort innen barnepalliasjon, og hvilken skjevfordeling dette kan medføre. Vi trenger bevilgninger som kan skape kompetente barnepalliasjonsteam som har tid og mulighet til å følge opp alvorlig syke barn. Det er en vesensforskjell på å opprette og å faktisk drifte slike team, slik at hjelpen kommer helt frem til de barna som trenger det og deres familier.  

Solfrid Lerbrekk fra SV

Det har vært en meget produktiv og innholdsrik dag, og vi takker involverte politikere for engasjementet og oppmøtet!

Søk