Søk
Lukk denne søkeboksen.

BREV TIL STORTINGET ANG. PLEIEPENGER

Løvemammaene har sendt følgende brev til representantene i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget ang. den bekymringsfulle lange saksbehandlingstiden på pleiepenger hos NAV. Vi følger opp saken videre!

Løvemammaene

Til representanter i arbeids- og sosialkomiteen.

Løvemammaene rennes ned av henvendelser fra fortvilte foreldre til alvorlig syke barn som står helt uten inntekt og har gjort det i flere måneder. Pågangen har vært helt enorm! Saksbehandlingstiden hos NAV for søknad om pleiepenger har lenge vært 8 uker, men er nå oppe i opptil 4 måneder. Der begge foreldre er på pleiepenger (noe som gjelder de aller sykeste og døende barna) betyr det at familier ikke har noen som helst inntekt i saksbehandlingstiden. Det samme gjelder aleneforsørgere. For andre er det utfordrende nok å «miste» en av husholdningsinntektene i disse tider.

Foreldre som står uten inntekt sliter med eller klarer ikke å betjene boliglån og økte strøm- og transportutgifter, og dette er jo familier som gjerne kjører mye til og fra sykehus, fysioterapi og som bruker langt mer strøm pga. medisinske apparater og hjelpemidler. Flere frykter at de må begynne å selge unna eiendeler. 

Det er en uforholdsmessig stor belastning for foreldre som allerede står i enorme kriser med barn som har store utfordringer, er svært syke og/eller innlagt på sykehus. Noen har som nevnt også barn som skal dø. 

Arbeidsgivere har ingen plikt til å forskuttere pleiepenger. 

Foreldrene står dermed helt uten inntektssikring og rettigheter i et fullstendig uvisst tidsrom. 

Det er utrolig frustrerende at vi ikke kan hjelpe disse familiene mer, og vi løfter derfor saken til høyere hold for å plassere ansvaret der det hører hjemme. Det er p.t. åpenbart ikke nok ressurser til effektiv og forsvarlig saksbehandling hos NAV.

Vi kan stille i møte/tlf. om dere ønsker å få saken ytterligere belyst.

Søk