BPA

INNSPILL VEDRØRENDE BPA

Bakgrunnen for dette lovendringsforslaget:  BPA må være et likestillingsverktøy også for familier som har syke og/eller funksjonshemmede barn.  Flere barnefamilier som har behov for langvarige helsetjenester inn mot sine syke/pleietrengende barn, opplever at kommunene avslår BPA og i stedet gir hjemmesykepleie eller institusjonsbolig. Helsehjelp i BPA-ordningen er per i dag utelatt som en rettighet i …

INNSPILL VEDRØRENDE BPA Les mer »

HVEM SKAL TALE BARNAS SAK?

Regjeringen satte forrige uke ned et utvalg som skal vurdere BPA-ordningen for funksjonshemmede, men det er noens viktige stemmer som mangler. Det er nemlig ingen som representerer de funksjonshemmede barna! BPA – brukerstyrt personlig assistanse – er en ordning som ble rettighetsfestet i 2015, men som dessverre ikke fungerer etter intensjonen, altså i praksis. Utvalget …

HVEM SKAL TALE BARNAS SAK? Les mer »

bpa med helsehjelp, barn og bpa

BPA MED HELSEHJELP ENDRET HELE FAMILIENS LIV

Telefonen ringer. Det er fra Tjenestekontoret i kommunen. Kontoret som har makten til å bestemme hele vår families livskvalitet. Det knyter seg inni meg. Det handler om en svært avgjørende beskjed. Jeg trekker pusten langt inn, slipper den sakte ut. Engstelig for at samtalen kan gjøre meg så dypt, dypt fortvilet og redd at jeg …

BPA MED HELSEHJELP ENDRET HELE FAMILIENS LIV Les mer »

MØTE MED BARNELEGEFORENINGEN OG BARNESYKEPLEIERFORBUNDET

I dag har Nina Bakkefjord på vegne av styret i Løvemammaene vært i Oslo på møte med Norsk Barnelegeforening ved leder Ketil Størdal og nestleder Elisabeth Selvaag, og Barnesykepleierforbundet ved leder Kirsti Egge Haugstad. Bettina Lindgren og Lena Kristine Kvile fra Løvemammaene deltok fra Stavanger og Harstad via Skype.  Vi har et felles lovverk for …

MØTE MED BARNELEGEFORENINGEN OG BARNESYKEPLEIERFORBUNDET Les mer »

MØTE PÅ STORTINGET OM BPA OG PLEIEPENGER

I dag var Nina, Elin og Bettina på Stortinget igjen. I et møte med representanter fra SV presenterte vi vårt syn på hvordan BPA-ordningen (Brukerstyrt Personlig Assistanse) bør være for å kunne kalles et likestillingsverktøy, hvordan ordningen utarter seg for syke og funksjonshemmede barn (og voksne for den saks skyld) – både ved å bruke egne …

MØTE PÅ STORTINGET OM BPA OG PLEIEPENGER Les mer »

SAKEN OM EDVAN HAR NÅDD STORTINGET

Gir det lovverket vi har, i tilstrekkelig grad den hjelpen barn med store helsebehov trenger i kommunene? Tillater det lovverket vi har i dag at kommune, NAV og Fylkesmannen kan se bort fra og overprøve spesialistlegers uttalelser om nødvendige behov rundt alvorlig syke eller funksjonshemmede barn? Kan kommuners selvråderett på organisering av tjeneste bli brukt …

SAKEN OM EDVAN HAR NÅDD STORTINGET Les mer »

Rull til toppen