BPA

barndom, syke barn, løvemammaene

I VÅRT BARNDOMS RIKE

Barnelatter og barn som springer. Klatre i trær og skrubbsår på knær. Bekymring for om barn bruker for mye tid foran skjerm. Vi liker å sette barndommens verdi høyt. I mange tiår har det kommet intensiver for å styrke barndomslivet, med barnetrygd, kontantstøtte og utbygging av barnehager, og fødselspermisjonsordninger. Vi bryr oss om barndom og …

I VÅRT BARNDOMS RIKE Les mer »

foreningen jag, løvemammaene, bpa

BPA-MØTE MED FORENINGEN JAG

Løvemammaene ble invitert av Foreningen JAG til å være med i et «BPA for alle»-nettverk. Dette takket vi selvfølgelig ja til, for det er helt avgjørende at NOU-utvalget får barneperspektivet når de skal ferdigstille sin utredning om BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Vi hadde derfor et første videomøte i dag. Bakgrunn for dette møtet er at vi …

BPA-MØTE MED FORENINGEN JAG Les mer »

nina bakkefjord helle cecilie palmer

SIER MOSS KOMMUNE NEI TIL LIKESTILTE INNBYGGERE?

Helle C. Palmer og Nina Bakkefjord har skrevet en treffende og klinkende klar kronikk i Moss avis, etter at kommunen foreslår å kommunalisere all BPA for å spare penger. Sier kommunen nei til likestilte innbyggere? Administrasjonen vil spare penger ved å overta BPA-ordningen fra dagens leverandører. Prisen er det mennesker med assistansebehov som betaler – …

SIER MOSS KOMMUNE NEI TIL LIKESTILTE INNBYGGERE? Les mer »

MØTE MED BPA-UTVALGET

I dag representerte nestleder Karoline M. Hagen og styremedlem Elin Gunnarsson i Løvemammaene i et videomøte med BPA-utvalget. Både Karoline og Elin er arbeidsledere for sitt barns BPA-ordning og stiller sterkt når det kommer til førstehåndserfaring med BPA-tjenester. Løvemammaene representerer en viktig og sårbar gruppe brukere, funksjonshemmede og syke barn. Det er kritisk at denne …

MØTE MED BPA-UTVALGET Les mer »

BPA FOR ALLE!

Brukerstyrt personlig assistanse må også inkludere helsehjelp skriver Bettina Lindgren i dette innlegget. BPA – brukerstyrt personlig assistanse – er en ordning som ble rettighetsfestet i 2015, men som dessverre ikke fungerer etter intensjonen, altså i praksis. Intensjonen var at ordningen skulle selvstendiggjøre, frigjøre og likestille funksjonshemmede personer i Norge, men kommunenes selvstyre, manglende brukermedvirkning …

BPA FOR ALLE! Les mer »

INNSPILL VEDRØRENDE BPA

Bakgrunnen for dette lovendringsforslaget:  BPA må være et likestillingsverktøy også for familier som har syke og/eller funksjonshemmede barn.  Flere barnefamilier som har behov for langvarige helsetjenester inn mot sine syke/pleietrengende barn, opplever at kommunene avslår BPA og i stedet gir hjemmesykepleie eller institusjonsbolig. Helsehjelp i BPA-ordningen er per i dag utelatt som en rettighet i …

INNSPILL VEDRØRENDE BPA Les mer »

HVEM SKAL TALE BARNAS SAK?

Regjeringen satte forrige uke ned et utvalg som skal vurdere BPA-ordningen for funksjonshemmede, men det er noens viktige stemmer som mangler. Det er nemlig ingen som representerer de funksjonshemmede barna! BPA – brukerstyrt personlig assistanse – er en ordning som ble rettighetsfestet i 2015, men som dessverre ikke fungerer etter intensjonen, altså i praksis. Utvalget …

HVEM SKAL TALE BARNAS SAK? Les mer »

Skroll til toppen