Søk
Lukk denne søkeboksen.

INNSPILLSMØTE MED BPA-UTVALGET

Løvemammaenes styremedlem og kontaktperson, Elin Gunnarsson, deltok i dag på et digitalt innspillsmøte i regi av regjeringens BPA-utvalg. Løvemammaene hadde det nest siste innspillet og her kan du lese det i sin helhet.

Løvemammaene jobber kontinuerlig med BPA, og ønsker å trekke fram følgende temaer:

BPA med helsehjelp

Hvis BPA skal kunne defineres som et likestillingsverktøy så må alle inkluderes i denne ordningen, og dermed må ikke noen ekskluderes! Vi kan ikke godta at mennesker som lever med sykdom diskrimineres gjennom og ikke skulle få benytte seg av dette likestillingsverktøyet. Hensikten med BPA er det å kunne leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig. Mennesker som lever med sykdom er langt mer enn sin sykdom, de er først og fremst mennesker: Noens barn, søster, pappa, tante, barnebarn, farmor, venn eller nabo. Det å leve med en sykdom er tøft nok som det er, og de menneskene skal ikke plasseres i en situasjon der de blir enda mer straffet. Alle mennesker har grunnleggende behov, frisk som syk, funksjonsfrisk som funksjonshemmet, og vi vet at feks hjemmesykepleien aldri noensinne kan dekke de grunnleggende behovene for mennesker som ønsker å leve aktivt, fritt og selvstendig.

Det å leve med en sykdom er tøft nok som det er, og de menneskene skal ikke plasseres i en situasjon der de blir enda mer straffet.

Løvemammaene

Vi mener sterkt at kommunene også må lytte til spesialisthelsetjenesten og andre instanser som følger barnet. Alt for mange kommuner velger aktivt å ikke gi BPA og har begrunnelser som: BPA er ikke for barn, BPA er ikke for syke, BPA er ikke riktig for dere osv. Dette må vi få en slutt på!

BPA inn i barnehage og skole

For at barn skal få BPA i barnehage og skole så er familien helt avhengige av hvor de bor, hvordan kommunen tenker, hvilken skole du går på og hvilken fylkesmann du har å gjøre med. Vi mener at det ikke er et valg kommunene skal kunne ha, men at det er en selvfølge, gjennom loven, at de barna som trenger sine trygge og kjente BPA-assistenter også skal få ha de i barnehage og skole. Om opplæringsloven skal kunne gjelde for disse barna og de skal få den opplæringen de har krav på, må de funksjonshemmede og/eller syke barna bli tatt vare på, på en forsvarlig, trygg og god måte. Samme gjelder hvis disse barna skal ha de samme vilkårene som andre barn med å ha en god barnehage og skolemiljø der de er sosiale og har det morsomt. Flere kommuner tvinger også de større barna å gå på SFO i stede for å gi BPA. De større barna må på lik linje som andre barn få lov å dra fra skolen, enten de vil hjem å spille TV-spill, henge sammen med venner eller å dra på svømming.

Vi har erfaringer med barn som har BPA selv med helsehjelp, enten det er med faglærte assistenter eller ufaglærte assistenter. Og vi har erfaringer med barn som har BPA inn i skolene. Dette fungerer svært bra, og vi mener at det er viktig at vi blir hørt så vi kan dele den erfaringen. For mennesker som lever med en funksjonshemming og/eller sykdom er det ufattelig viktig at det er forutsigbart i et allerede uforutsigbart liv. Det får du enkelt gjennom BPA og tilpassede team som blir kjent med både barna og familien. Dette er særlig viktig når barnet har behov fot helsehjelp, og i barnehage og skole.

Omsorgsplikt

Dette er et begrep som kommunene får herjer fritt med. De aller aller fleste foreldre til syke og/eller funksjonshemmede barn kjenner andre voksne som har barn og vi vet godt hva vi foreldre har omsorgsplikt om, og vi vet enda bedre når vi ikke har det! Det er ikke normalt å må være våken hele, eller store deler av natten med en 7 åring. Det er ikke normalt å måtte gi et barn sondemat i over en time. Det er ikke normalt å må hjelpe en 9 åring på do. Det er ikke normalt å må ha fullstendig beredskap for et barn, 24 timer i døgnet. Det er ikke normalt å måtte løpe etter en 10 åring for at barnet ikke skal skade seg. Omsorgsplikten fyller vi, mer enn normalt, og vi gjør det med glede, så lenge ikke kommunen bruker det imot oss for å slippe unna ansvaret til sine innbyggere. Forskjellene må forsvinne og de gode eksemplene bør være det vi skal streve etter i den nye BPA-fremtiden. Vi er også opptatt av at BPA-assistenter har et godt arbeidsmiljø, og blir anerkjent for den utrolig viktige jobben de gjør. Det må legges inn mer ressurser for kurs, personalmøter, opplæring og lønninger.

Denne gang må tydeligere lovverk må på plass!

Elin Gunnarsson, på vegne av Løvemammaene

Søk