Søk
Lukk denne søkeboksen.

DIALOGMØTE FOR LIKEVERDSREFORMEN – DEL 2

I dag har vårt styremedlem Marianne Lium representert Løvemammaene i dialogmøte for Likeverdsreformen i regi av Helse- og omsorgsdepartementet.

Dette er nummer to av totalt fire dialogmøter Løvemammaene skal delta på rundt omkring i landet, og i dagens møte var temaet: «være sjef i eget liv».

Problemstillinger og gjennomgående svar gjennom dagen var som følger: 

Hva betyr det å være sjef i eget liv og hva bidrar til at barn og familier opplever å være sjef i eget liv? 

 • Jeg kan gå på jobb og styre dagen min selv.
 • Jeg kan få tjenester ut fra mine behov, uten å bli overprøvd av kommunen.
 • Når bygninger og veier rundt meg er universiell utformet, kan jeg kommer meg dit jeg vil.
 • Jeg blir tatt på alvor og respektert for mine meninger.
 • Jeg kan dra å handle, besøke badeland, spise på restaurant, ta bussen osv når jeg selv vil.
 • Når offentlige tjenester fungerer og ligger tilrette, slik at man kan ta personlige valg i tillegg.

Hva fungerer dårlig i dag? 

 • Behovsvurderingen varierer, som dermed skaper ulike tjenestetilbud ut fra hvor man bor i landet. Man får ett misforhold mellom lover/regeler og skjønn. 
 • Når man har behov for tjenester er det ofte at vedtak blir avgjort på tjenesteutførers kartlegging og brukeren blir overprøvd.
 • Ansvarsreformen overførte mye ansvar til foreldrene og kommunen, som må koordinere mange tjenester. Bl.a skole, fritidstilbud og boligtilbud. Dette har gitt store kapasitet og kompetanseproblemer ut i kommunene, feks ved at man har en del ufaglærte ansatte ut i boliger.
 • Mange instanser å følge opp som gjør at foreldre bruker mye tid på å koordinere og følge til avtaler. Ofte får man ikke lagt flere avtaler til en dag, og man ender opp i å kjøre frem og tilbake til sykehuset mye mer enn hva man har trengt.
 • Universiell utforming mangler mange steder. F.eks: lekeplasser, skole, barnehage, jobb, basseng, offentlige og private bygg. 
 • ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) er ikke ett rettighetsfestet språk.
 • Opplæring av mennesker rundt barnet med tanke på kommunikasjon er mangelfull og må ofte gjøres av foreldre.
 • Opplæring og riktig bruk av hjelpemidler.
 • Koordinatorer må ofte utføre denne jobben på toppen av en allerede 100% stilling, noe som fører til at de ikke klarer å følge opp slik rollen er ment.

Hva fungerer bra i dag? 

 • BPA ordninger i de kommunene det utføres etter intensjonen.
 • Når tjenesteutfører ser den enkeltes behov og tilrettelegger for en meningsfylt hverdag. 
 • Når kommunale tjenester er der for deg når du trenger de. 
 • Frivillige organisasjoner har påvirkningskraft i møte med det offentlige. 

Vi avsluttet dagen med å komme med forslag og idéer til hva som må til og hvordan dette skal løses, blant annet at skjønnspørsmålet må komme brukeren til gode og at det må utformes ett pakkeforløp slik at barn og deres familie blir ivaretatt i alle ledd når man kommer hjem med ett barn som har utvidet behov for bistand fra det offentlige. 

Det var 5 svært nyttige timer, og vi håper at innspill på disse dialogmøtene vil gjenspeile seg i Likeverdsreformen som regjeringen skal legge fram.

Løvemammaene synes disse dialogmøtene er nyttige verktøy i det videre arbeidet med likeverdsreformen, og vi har stor tro på at en slik brukermedvirkning vil være med på å skape bedre tjenester ut til våre medlemmer!

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk