Søk
Lukk denne søkeboksen.

DU KAN PÅVIRKE!

Visste du at du kan påvirke fremtiden til kronisk syke og funksjonshemmede barn og unge? Likestillings- og mangfoldsutvalget ønsker nemlig innspill fra deg til rapporten de skal utarbeide. Dette høres nok egentlig mer komplisert ut enn det er, men det er altså bare å skrive det du måtte ha på hjertet som angår dette tema, enten det er kort eller langt.

Likestillings- og mangfoldsutvalget skriver selv på sine sider:

Likestillings- og mangfoldsutvalget skal lage en rapport til regjeringen om hvordan personer med funksjonsnedsettelse har det, og komme med gode forslag til hvordan det kan bli bedre. Vi trenger din hjelp! Har du som enkeltperson eller en organisasjon du er med i innspill til hvordan vi kan skape et samfunn uten barrierer og hvor alle har like rettigheter? Her kan du gi ditt innspill til utvalget. Vi ønsker at det skal være lavterskel å kontakte oss, har du spørsmål ta kontakt med sekretariatet på: likestillingogmangfold@kud.dep.no

Vi oppfordrer dere til å skrive innspill til dem! Les mer om utvalgets arbeid her.

Her kan dere lese Løvemammaenes innspill til Likestillings- og mangfoldsutvalget.

Søk