Søk
Lukk denne søkeboksen.

ENDELIG! CRPD SKAL INN I NORSK LOV!

CRPD

I dag la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram regjeringsplattformen sin for de neste årene. I den kan vi blant annet glede oss over at partiene satser på universell utforming av barneskolene, bedre brillestøtteordning og at de endelig inkorporerer CRPD i norsk lov! Hurra!

En inkorporering av CRPD i norsk er viktig fordi det betyr at konvensjonen har forrang til norsk lov, dersom noen av rettighetene til syke og funksjonshemmede i Norge brytes. Vi har inkorporert rasismekonvensjonen, kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen – derfor skulle det bare mangle at vi også inkorporerer denne. Vi mener at likestillingskampen for syke og funksjonshemmede er vår tids viktigste likestillingskamp.

CRPD kunne vært inkorporert i norsk lov for mange år siden. I 2019 stemte dessverre kun SV og Rødt for dette, mens i 2020 stemte bare SV, Rødt og MDG for. I 2021 får vi det altså endelig til. Nå følger den nye regjeringen bestående av AP og SP etter og sikrer at dette blir en realitet. Det er gode nyheter og ei solid mil i riktig retning, men det kommer ikke en dag for tidlig!

Nå gjenstår det å følge opp. Regjeringen forplikter seg til å ivareta syke og funksjonshemmedes rettigheter ved å inkorporere CRPD – da holder det ikke bare med flotte lovnader på et stykke papir fra Hurdal. Det er mye å ta tak i og rydde opp i, og vi forventer at Støre og Vedum leverer i årene som kommer.

Men i dag er det altså all grunn til å juble over en historisk seier for menneskerettighetene til syke og funksjonshemmede!

I tillegg er det gledelig å lese at regjeringen vil gjennomføring planen for universell utforming av landets nærskoler innen 2030, og at foreldre kan se fram til en bedre brillestøtteordning for barn. Hva dette innebærer sånn helt konkret vet vi ikke enda, men Løvemammaene vil på det sterkeste oppfordre regjeringen til å reversere kuttene i brillestøtten.

Løvemammaene kommer tilbake med nærmere betraktninger og analyser av regjeringsplattformen senere.

Søk