Søk
Lukk denne søkeboksen.

ENRINGER I KORONAVAKSINASJONS-PROGRAMMET

I dag har vi mottatt en gledelig mail fra Folkehelseinstituttet ang. prioritering av koronavaksine. De har valgt å utvide anbefalingene og innlemmer nå de sårbareste familiene og personell rundt de mest utsatte barna

Vi er ufattelig stolte og takknemlige over å ha blitt hørt og at disse endringene nå har trått inn. Dette kommer til å gjøre livet til disse barna og familiene enormt mye lettere, og gi en trygghet de sårt trenger. 

Endringene som har blitt gjort er:

  • Personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte*.

*Gjelder kun personer som utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og deres funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Dette kan inkludere foreldre, andre familiemedlemmer (lønnet eller ulønnet) eller brukerstyrt personlig assistent (BPA) Kriteriene for prioritering av vaksinasjon av disse må sees i sammenheng med kriteriene for prioritering av helsepersonell. Helsepersonellkriteriene er beskrevet i verktøy til hjelp for kommunene som FHI har utarbeidet.

Link til koronavaksinasjonsprogrammet

Hvis du tilhører gruppen som nå også går under vaksineprioriteringen kan du kontakte din kommuneoverlege eller smittevernslegen i din kommune for veiledning om prosessen videre.

Søk