Søk
Lukk denne søkeboksen.

Fagdag for Nittedal kommune

Løvemammaene var så heldige å bli invitert til å holde fagdag for ansatte som jobber på Nittedal avlastningssenter denne uken. Ønskene for fagdagen var både kunnskap om rettigheter og lovverk, pårørendeperspektiv og samarbeid mellom instanser og pårørende.

Det var prosjektleder i Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, og styreleder i Løvemammaene, Bettina Lindgren, som holdt denne fagdagen over 5 timer.

Programmet for dagen var:

  • Presentasjon av Løvemammaene
  • Pårørendeperspektivet – å få et sykt barn
  • Tverrsektoriell veileder og barnekoordinator
  • CRPD og relevant lovverk
  • Når et barn skal dø – kunsten å bære sammen
  • Samarbeid mellom kommune og pårørende

Vi snakket blant annet om Løvemammaenes hjelpetjeneste og Bære sammen-prosjektet vårt, og at vi erfarer at mange foreldre sliter med å få på plass trygg, forsvarlig og nok hjelp og avlastning på et tidlig nok stadie. Bettina var innom hvordan det oppleves å få livet snudd på hodet, både de psykiske og fysiske påkjenningene det er, søsken som pårørende og hva hjelpeapparatet kan gjøre for å møte oss på en god måte. Midt i dagen var det duket for litt faglig fôring med informasjon om ny tverrsektoriell veileder om samarbeid, samordning og barnekoordinator, hvordan det fungerer i praksis, og hvordan vi ønsket at det fungerte. Vi hadde også en økt om barna og familienes rettigheter og CRPD. Eline delte så raust og rørende av sin egenopplevelse av det å miste et barn, livet før, ventesorgen og sorgen etterpå, og hva som er viktig for kommunen å ivareta rundt familiene som rammes av en slik krise. Avslutningsvis snakket vi om hvordan vi kan få til et godt samarbeid på tvers av instanser og i møte med pårørende, hva som er dagens hindringer og våre ønsker og forslag til løsninger.

Det var en utrolig fin dag sammen med lydhøre og engasjerte ansatte.

Løvemammaene takker så mye for at vi fikk komme!

Søk