Søk
Lukk denne søkeboksen.

Fagdag om legemidler til barn

I dag deltok Løvemammaene på fagdag om legemidler til barn i regi av Norske Sykehusfarmasøyters Forening, der vi hadde blitt bedt om å holde foredrag om foreldreperspektivet, utfordringer og behov i møte med sykehusapotekene.

Det var styremedlem Lene Nilsen og styreleder Bettina Lindgren fra sentralstyret som representerte Løvemammaene denne dagen.

Bettina innledet med informasjon om Løvemammaene og våre tilbud, samt et innblikk i livet med alvorlig syke barn, medisinsk komplekse barn, og barn og unge store hjelpebehov, som et bakteppe for det videre innholdet i foredraget. Lene pratet videre om utfordringer løveforeldre møter i forbindelse med medisinering og alt rundt. Vi delte erfaringer fra løveforeldre. Hvordan kan apoteket gjøre hverdagen lettere? Hvordan blir vi møtt? Vi delte våre tanker og ga gode råd om hvordan å møte familier som oss.

Avslutningsvis kom det flere gode spørsmål fra engasjerte farmasøyter i salen som skapte god dialog og refleksjoner.

Løvemammaene takker Norske Sykehusfarmasøyters Forening så mye for invitasjonen og en veldig hyggelig time sammen på Rikshospitalet!

Søk