Søk
Lukk denne søkeboksen.

Fagdager om barn på NLSH Vesterålen i Stokmarknes

Denne uken ble det holdt fagdager for helsepersonell som møter barn på sykehuset i Vesterålen, Stokmarknes, i forbindelse med Nordlandssykehusets viktige prosjekt «Et barnevennlig sykehus». Løvemammaene var invitert til å holde foredrag begge dagene.

Det var vår styreleder Bettina Lindgren som representerte Løvemammaene disse dagene. Hun snakket litt om Løvemammaenes hjelpetjeneste og barnepalliasjonsprosjekt Bære sammen, om hvordan det er å være mamma og pappa til barn med alvorlig sykdom og store hjelpebehov, om barne- og pårørendeperspektivet i møte med hjelpeapparatet, og ikke minst om tvangsbruk mot barn i helsevesenet og hvordan vi kan møte de minste pasientene på en så god måte som mulig.

Det er viktig å gi helsepersonell som møter barn et innblikk i en annerledes og krevende hverdag, og bidra til økt forståelse for både kompleksiteten og utfordringene, men også behovene til disse familiene. På den måten kan vi sammen skape et enda mer barne- og pårørendevennlig helsevesen.

Løvemammaene setter stor pris på det gode samarbeidet med Nordlandssykehuset og spesielt overlege Kirsti Neset som står i spissen for prosjektet «Et barnevennlig sykehus», og takker så mye for at vi ble invitert til å dele våre erfaringer nok en gang.

Søk