Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for ansatte i barnehager med Bære sammen  

I løpet av august måned har prosjektleder i Bære sammen Eline Grelland Røkholt holdt flere foredrag for ansatte i barnehager i tre ulike fylker, om livet med alvorlig syke barn, om tap, og om sorg og sorguttrykk hos små barn. Foredragene er som ledd i oppfølging av familier som følges gjennom Bære sammen, og til barnehager som tar kontakt.

Eline har snakket om veien til å forstå hva det innebærer å ha et barn med en palliativ diagnose, og hvordan det påvirker alle i en familie. Hun snakket også om forståelsen av sorg som begrep, om sorgreaksjoner og det å ivareta barn og voksne i tiden etter et tap. Å ha oppdatert kvalitetssikret kunnskap om sorg, er svært vesentlig for ansatte som skal jobbe nært barn som man vet skal dø, eller som følger berørte søsken og barnegrupper i barnehagen. Det trenges både for å forstå foreldre og søsken, men også som en støtte for seg selv i den ansvarsfulle jobben de står i. I Bære sammen ser vi at mange barnehager står altfor alene i det som er vanskelig, både underveis og knyttet til når et barn dør. Derfor er vi spesielt opptatt av foreldresamarbeid, og ivaretakelse etter barns dødsfall. 

Vi takker for invitasjonen til å komme til de ulike stedene, og for møter med hjertevarme og engasjerte barnehager. Bære sammen driftes med tilskuddsmidler fra Hdir som vi søker på hvert år. Dersom det er ønskelig med innlegg fra oss, er det bare å ta kontakt via vår e-post: baresammen@lovemammaene.no

Søk