Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for barneavd. på Nordlandssykehuset i Bodø

Løvemammaene ble invitert til å holde foredrag om søsken som pårørende for interesserte på barneavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø. En viktig gruppe pårørende som fortjener langt mer oppmerksomhet og tilbud enn de får i dag.

Når det snakkes om søsken som pårørende er vinklingen ofte at de stadig må vike for dine syke søsken og er utsatt for psykisk uhelse. Det er selvfølgelig sant, men i Løvemammaene er vi også opptatt av å snakke om årsakssammenhenger, løsninger og søskenkompetansen man får.

Vi trakk frem hvordan vilje og kjærlighet ikke er nok til å balansere en hverdag med sykt barn og deres søsken. Manglende tjenester og hjelp vil er blant annet en av årsakene som setter kjepper i hjulene for foreldres oppfølging.

Løvemammaene takker for invitasjonen og ser frem til videre samarbeid!

Søk