Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for barsel- og barnepleierstudenter på Fagskolen i Agder

I dag var Løvemammaene invitert til å holde foredrag for studenter ved barsel- og barnepleierutdanningen på Fagskolen i Agder. Det var et ønske om å fortelle litt om Løvemammaene og dele erfaringer fra livet med sykt barn og pårørendeperspektivet.

Det var Bettina Lindgren, styreleder, som holdt foredraget. Hun fortalte om Løvemammaenes arbeid, både interessepolitisk og overfor medlemmene våre, introduserte dem for Løvemammaenes hjelpetjeneste og barnepalliasjonsprosjektet vårt Bære Sammen.

Hun delte av både egne erfaringer og mer generelle erfaringer som vi ofte hører hos våre medlemmer, for å gi studentene innblikk i hvordan det oppleves å få et sykt barn og hvordan hverdagen endres og preges av det. Bettina delte personlig om tanker, reaksjoner og følelser det er naturlig å kjenne og bære på, men som kan være vanskelig å si høyt.

Hun fortalte også om opplevelser, både negative og positive, i møte med hjelpeapparatet. Hun presiserte viktigheten av å se hele familien, både barnet, foreldrene og søsken.

Som barsel- og barnepleier vil man også komme i situasjoner der barn dør, enten ventet eller uventet. Bettina snakket derfor om barnepalliasjon, viktigheten av forberedthet og informasjon, ventesorg, og hvordan å orke hverdagen – både før og etter et barns død – og hvordan helsepersonell kan ivareta disse familiene.

Vi takker for at vi fikk komme og ønsker studentene lykke til i arbeidslivet!

Søk