Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for farmasistudenter

Løvemammaene ble i dag invitert til å holde foredrag for farmasistudenter ved Universitetet i Oslo. Farmasi handler om produksjon av legemidler og hvordan de virker, og en farmasøyt er ekspert på legemidler. Mange farmasøyter jobber i apotek, enten vanlig apotek eller sykehusapotek. Farmasøyter kan også jobbe i legemiddelindustrien, på sykehus, i offentlig forvaltning eller med forskning og undervisning. 

Det var Lene Nilsen og Bettina Lindgren fra sentralstyret som representerte Løvemammaene denne dagen, og de holdt foredrag om pårørendeperspektivet, utfordringer rundt legemidler til barn og ga gode råd i møte med pårørende foreldre.

I første bolk snakket Bettina om hvordan det er å få et sykt barn, reaksjoner og følelser, manglende «psykologisk førstehjelp» til foreldre, og hvilke utfordringer familier møter i et komplisert og stort hjelpeapparat med systemer som ofte ikke prater sammen, samt hvilke faktorer som gjør hverdagen uforutsigbar og utrygg. Dette er et viktig bakteppe for å gi utenforstående for at de skal kunne ha et reelt og tydelig innblikk i hverdagen som løveforeldre.

Videre i andre bolk fortalte Lene om et annerledesliv med et barn på intravenøs ernæring og over 20 medisindoser per døgn der de fleste medisiner er på registeringsfritak, og har særlige krav til dosering, tidspunkt, rekkefølge osv. Hun løftet utfordringer rundt legemidler til barn og mulige løsninger på dette.

Lene snakket om hvor viktige farmasøyter og apotektjenestene er for foreldre som har barn med mange ulike medisiner og komplekse behov, og da særlig med tanke på veiledning, dobbeltsjekking av generiske produkters funksjon, medisiner som kan eller ikke kan gis i PEG/knapp, etablering av bestillingslister, og ga flere gode råd om hvordan å møte foreldrene.

Vi takker for invitasjonen til denne undervisningsdagen!

Søk