Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG FOR FRITIDSKONTAKTER

I forrige uke var Janne og Nina H. i Sandnes for å fortelle fritidskontaktene i Sandnes kommune hvilken viktig jobb de gjør. Det var veldig hyggelig å bli invitert, og forhåpentligvis bidra med litt motivasjon og nye innspill etter at pandemien har hatt bremseklossene på dette flotte tilbudet så alt for lenge.

Fritidskontaktene i Sandnes tilrettelegger fritidsaktiviteter til barn, unge og voksne etter individuelle behov. De har både grupper og 1:1. Vi i Løvemammaene ble positivt overrasket over de ulike tilbudene kommunen har i dag. De er virkelig en kommune å se til når en leser og hører om alt de får til.

Fritidskontakter bidrar til at barna opplever mestring og inkludering. Søsken setter pris på å se at alle får mulighet å være med på aktiviteter, uavhengig av diagnose og funksjonsnedsettelser. Barna er ikke sykdommen sin, og vi kan begrense funksjonsnedsettelser ved å tilrettelegge.

Tilbudet bidrar til livsglede, økt selvbilde, likeverd og en viktig pause i hverdagen. Den enkelte blir sett og prioritert.

Noen barn, unge og voksne blir fort slitne av stimuli, temperatur og andre sanseinntrykk. Da er det viktig å legge til rette for både dagsform og andre hensyn som må tas. Det er flott å ha en aktivitet som er gjennomførbar, uten at de enkelte er for sliten til å komme seg gjennom resten av dagen etterpå.

For familier og pårørende genrelt er det avlastning i fritidskontakt-ordningen. Da kan de og slappe litt av, mens den de er pårørende til kan kose seg, og få gode opplevelser og erfaringer sammen med andre.

God opplæring til fritidskontaktene i forkant er viktig, både for å bli kjent og trygg, samt kunne ivareta medisinske behov som eksempelvis knapp/peg eller både synlige og usynlige sykdommer og diagnoser.

Det er viktig at tilbudet er godt synlig for de som skal finne det. Informasjon anbefales også tilgjengelig på flere språk. Tilbudet er gratis, en betaler kun for mat en selv spiser, kino, inngang til svømmehaller osv.

Breddeidrett er flott, men ikke for alle. Det kan vært for tungt, slik at noen slitne og ikke fungerer resten av dagen. Da kan gaming, ungdomsradio, tegnekurs, matlaging, grønnsaksdyrking og lignende være gode alternativer.

Om muligheten er der er det veldig flott å ha søsken-treff også. Søsken som pårørende er en gruppe som trenger et enda bedre tilbud i mange kommuner. Løvemammaene oppfordrer alle fritidskontakter som har mulighet, å se på mulighet til å gjøre noe kjekt sammen med søsken også innimellom.

Se mulighetene ikke begrensningene – ut i fra den enkeltes ønske og behov. Et godt samarbeid med pårørende er avgjørende.

Fritidskontakt bidrar til:

  • Aksept
  • Likestilling
  • Mestringsfølelse
  • Samhold
  • Felleskap
  • Åpenhet

Å se ungene våre ha det godt er den beste følelsen i verden. Det gir håp og motivasjon og drivkraft til oss pårørende.
DU er verdifull. Takk for at du er fritidskontakt!

Søk