Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for HABU Trondheim

Onsdag 24 mai var Løvemammaene ved Marianne Grande Lium sammen med HBF (Handikappede barns foreldreforening) Trøndelag ved Trine Sumstad Wigtil invitert til HABU (habiliteringstjenesten for barn og unge) i Trondheim for å fortelle en liten introduksjon om våre organisasjoner til ferske løveforeldre.

Foreldregruppen fikk høre litt om Marianne sin familie og årsaken til at akkurat de er en løvefamilie. I tillegg fikk de fremmøtte høre om Løvemammaene som organisasjon. Hvordan man jobber lokalt på regionsnivå, men også sentralt i forhold til saker opp mot Stortinget og regjeringen. Et viktig punkt var også hva Løvemammaene tilbyr av medlemstilbud som f.eks. foreldretreff, webinarer, medlemsmail og Løvemammaenes hjelpetjenesten.

Tusen takk for muligheten til å informere en fersk foreldregruppe, slik at jungelen forhåpentligvis ikke blir så vill som det kanskje virker akkurat på dette tidspunktet.

Søk