Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG FOR KOMMUNEOVERLEGER OG KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSLEDERE I NORDLAND

Statsforvalteren i Nordland arrangerte samling for kommuneoverleger og kommunale helse- og omsorgsledere i Nordland 29.09.-30.09. og Løvemammaene var invitert til å holde foredrag om barnekoordinator og pårørendeperspektivet. Vår styreleder Bettina Lindgren deltok på dag 2 da tema var «Barn og ungdom i kommunen».

Løvemammaene er en organisasjon som er tydelige på hva vi mener og som ikke er redde for å si ifra om noe er for dårlig. Denne samlingen var en slik anledning, da deltakerne var blant de mange som skal forvalte barnekoordinatorordningen.

Bettina snakket om hvordan den allerede forsinkede veilederen var massivt skuffende når den først kom. Den inneholder egentlig bare lovteksten og noen villedende linker (bl.a. Hole-modellen som er helt elendig og heller ikke finnes lenger). Hun sa tydelig ifra om at den nye veilederen og barnekoordinatorordningen er urettferdig overfor kommunene som har måtte famle i blinde, og fortsatt vil gjøre det i mangel på en veiledende veileder.

En ting er sikkert, slik veilederen er nå kommer den ikke til å hjelpe familiene det gjelder på noen måte.

Foreldre trenger informasjon om rettigheter og tilbud, samt hjelp og nok tjenester helt fra start. Vi trenger reell brukermedvirkning og en kommune som spør: «hva trenger dere for å leve et godt liv?»

Vi trenger blant annet en koordinator som tar kontakt og er tilgjengelig, en koordinator med egenerfaring, som selv har opplevd eller som har svært gode evner til å sette seg inn i situasjonen, som er viser familiene lojalitet – en som står på familien sin side, som ser løsninger, gjerne kombinasjon av ulike tjenester, og fungerer som et talerør inn i kommunen og øvrig hjelpeapparat på vegne av familien.

Løvemammaene er takknemlige for å bli invitert inn til en viktig samling som denne, der vi får formidle våre medlemsfamilier sine behov og hva vi mener den nye barnekoordinatorrollen må inneha av ressurser, kompetanse og funksjon for å bli en fungerende ordning.

Søk