Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for studenter ved Nord Universitetet

FO (Fellesorganisasjonen) Nordland inviterte tidligere denne ukene Løvemammaene til Nord Universitetet i Bodø for å holde foredrag på en fagkveld for barnevern-, sosionom- og vernepleierstudenter.

Det var styreleder Bettina Lindgren som holdt foredraget, og etterpå inviterte til spørsmål og dialog med studentene.

Hun snakket om hvordan familiene vil bli møtt av hjelpeapparatet, hva som er viktig for oss når vi leverer barna fra oss, f.eks. i barnehagen eller på avlastningsbolig, og hva kan nettopp studentene kan bidra med når de kommer ut i arbeidslivet, for å utgjøre en positiv forskjell i en krevende hverdag. Det ble også formidlet personlige erfaringer fra annerledeslivet og årevis som avhengig av det offentliges hjelp og støtte.

Flere av studentene hadde mange gode spørsmål, og det ble gode diskusjoner og refleksjoner rundt etiske og vanskelige problemstillinger. En god og nyttig erfaring for begge parter.

Løvemammaene takker FO Nordland for invitasjonen og ser frem til videre samarbeid!

Søk