Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag om barnepalliasjon på fagdag om «Barn som pårørende»

Denne uka var prosjektleder for Bære sammen Eline Grelland Røkholt invitert av Virksomhet helse, Team samfunnshelse i Sarpsborg kommune for å holde innlegg. Temaet var aspekter ved det å være søsken til alvorlig syke barn og unge. Over hundre deltakere fra ulike instanser i kommunen deltok, og fikk historier om og fra søsken som lever et litt annerledes familieliv.  

For oss i Bære sammen og i hjelpetjenesten er det et viktig prosjekt å fortelle om både foreldreperspektiv og søskenperspektiv innenfor tematikken barnepalliasjon, og det å spre informasjon om hvor bredt feltet faktisk er. Det er dessverre en vanlig misforståelse også hos fagpersoner å forbinde barnepalliasjon med livets siste dager. Derfor ønsker vi å gi informasjon om at barnepalliasjonslivet har to like viktige mål: Målet om et godt liv, og målet om en så god død som mulig.  

I foredraget fokuserte Eline på familielivet i hverdagen, og betydningen av å løfte søsken gjennom å gi familien gode nok tjenester. Det er først når foreldre har reell og forsvarlig avlastning tilpasset familielivet, at tid og krefter kan frigjøres til å følge opp søsken tettere. Det er så enkelt som at skal et søsken f.eks. lære seg å sykle, så må det være noen der som har tid og energi til å lære det bort. Et søskenperspektiv handler også om å belyse både belastninger og bekymringer, men også den utrolige kompetansen som søsken erverver seg om alt fra ASK, tegn-til-tale, lese kroppspråk, vise hensyn, være empatiske og rause med andre.  

Tre kvarter går fort, men deltakerne fikk også høre historier om søsken og sorg, og det å miste. Noen av disse historiene kan også leses på nettstedet ungdomogsorg.no som Eline har utarbeidet i samarbeid med LUB (Landsforeningen uventet barnedød). Vi sier tusen takk for invitasjonen, og for en fin gjeng på fagdag! 

Søk