Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag om Løvemammaene 

Torsdag denne uken var prosjektleder for Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, invitert av Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i Hole kommune til å holde en presentasjon om Løvemammaene og arbeidet som vi er opptatt av. 

Det ble en time fylt med informasjon om Løvemammaene med fokus på arbeidet i Løvemammaenes hjelpetjeneste og virksomheten i Barnepalliasjonsprosjektet Bære sammen, og skoleprosjektet Da klokka klang! som jobber særskilt rundt ufrivillig, alvorlig opplæringsfravær.  

Rådet fikk også høre om aspekter rundt pårørendeperspektivet, og opplevelsen mange familier i kommuner har rundt manglende koordinering og lite innflytelse i egen hverdag og tjenestetilbud. Viktigheten av å sikre gode tjenester og rett bistand, fremfor fokus på «mestring» er veien å gå for å styrke pårørende. I tillegg fikk rådet en presentasjon av endringene i velferdslovgivningen rundt samarbeid, samordning og barnekoordinator som ble innført fra 01.08.22. Hole kommune har fremdeles ikke barnekoordinator og oppfyller dermed ikke lovverket. 

Vi takker for invitasjonen, og for en time sammen med et utrolig engasjert og lydhørt råd. Spesielt gøy for Eline å få presentere Løvemammaene i egen kommune. Vi ønsker dere masse lykke til med å løfte saker dere er opptatt av videre opp i kommunens system. 

Søk