Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG PÅ KONFERANSEN «BARN SOM PÅRØRENDE»

nina bakkefjord

I dag var Nina Bakkefjord (rettighetsansvarlig) både deltaker og foredragsholder i regi av Løvemammaene. Hun holdt foredrag med det viktige temaet «søsken til alvorlig syke barn» på Fagfokus sin konferanse om «Barn som pårørende».

Noen av temaene som ble tatt opp var

  • Hvordan hverdagen med et alvorlig sykt barn ser ut for en løvemamma
  • Hvordan er det å balansere hverdagen med sykt barn og friske søsken
  • Stadige prioriteringer foreldre må gjøre
  • Ulike reaksjoner og behov blant yngre og eldre søsken
  • Den dårlige samvittigheten
  • Barnevernet
  • Å kjenne sine rettigheter / manglende tilbud lokalt
  • Førstehjelp først
  • De positive sidene ved å vokse opp med et søsken som ikke er som alle andre

Et siste råd fra Løvemammaene var dette:

Disse barna har fått noen dyrekjøpte erfaringer som kan prege dem og påvirke dem i stor grad. De kan ha store (normale) reaksjoner på sin ganske unormale hverdag, men dette kan også bli til modning, innsikt og vekst. Og spesielt om dere gjør en god jobb med både å fange de opp, gi de gode tilbud og støtte i hverdagen. 

Nedenfor kan dere se et par bilder fra presentasjonen.

Bak bildene med fiktive navn på fikk deltakerne høre historier fra virkeligheten med alvorlig syke barn.

Søk