Søk
Lukk denne søkeboksen.

FORELDREKVELD I GARTNERVEIEN BARNEHAGE MED LØVEMAMMENE

Som en del av prosjektet finansiert av gaven fra Østre Bærum Sanitetsforening holdt Nina Bakkefjord (leder av Løvemammaenes hjelpetjeneste) innlegg på en informasjonskveld for foreldre ved Gartnerveien barnehage i Bærum.

Temaet for foreldrekvelden var informasjon om kommunale tjenester som støttekontakt, avlastning, omsorgsstønad, hjemmesykepleie, BPA, parkeringstillatelse og ledsagerbevis. Formålet var å gjøre veien gjennom jungelen av lovhjemmel, søknad, klage og vedtak litt mer forståelig.

Temakvelden var første del av prosjektet som videre skal ha to felles aktivitetsdager for søsken og barna i barnehagen, ledet av Eline Grelland Røkholt og Anne Kristine Risvand Myrseth, som begge har hatt barn i barnehagen tidligere. Samarbeidet skal også inneholde en ny  foreldrekveld ledet av Nina Bakkefjord med temaet rettigheter knyttet til samarbeid, samhandling og barnekoordinator (nytt lovverk fra 01.08.22).

Vi takker for en fin kveld med foreldre og ansatte i barnehagen.

Søk