Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foreldresamlinger i Finnmark

Den siste tiden har Løvemammaene arrangert foreldresamlinger med støtte fra Helse Nord på både Hammerfest sykehus, i Alta og Tana. Dette er et tilbud vi jobber med å få ut over hele landet, og disse samlingene var nummer 7, 8 og 9 i rekken.

Det var styreleder i sentralstyret vårt, Bettina Lindgren, og styreleder i regionslaget vårt i Nord, Håkon Kjærstad, som arrangerte samlingene. Det har vært utrolig koselig å møte andre foreldre til barn med ulike diagnoser og utfordringer, og ikke minst givende å kunne tilby et samlingspunkt for foreldre som står i samme båt.

På foreldresamlingene har foreldre fått informasjon om rettigheter og vi har gått gjennom de temaene vi oftest får spørsmål om. Det var også satt av tid til refleksjoner sammen i gruppe med fokus på egenhelse. Ikke minst har vi snakket om viktige tema som normale reaksjoner, sorg, parforhold og søsken som pårørende.

Det er tydelig at det er et stort behov for disse foreldresamlingene, da tilbakemeldingene har vært utelukkende positive.

Vi jobber med å få satt opp foreldresamlinger flere steder i Norge. Følg med på arrangementene våre her.

Søk