Søk
Lukk denne søkeboksen.

FRA ORD TIL HANDLING – MANGFOLDSLEDELSE

I dag har vår styreleder Bettina holdt foredrag om mangfold, inkludering og utenforskap på den årlige konferansen for Mangfoldsledelse i Oslo. Dette er en viktig arena å løfte tema om kronisk syke og funksjonshemmedes representasjon i samfunnet og i arbeidslivet.

Konferansen Mangfoldsledelse er en arena for privat næringsliv, og frivillige og offentlige organisasjoner som aktivt setter mangfold på agendaen, og som ønsker å jobbe med og forstå, lede og fremme mangfoldet.

Bettinas fokus var på funksjonshemmede, og hvordan problemene, diskrimineringen og utenforskapet begynner allerede ved fødsel fordi funksjonshemmede allerede da omtales som brukere og tillegges en rekke «egenskaper» de ikke har, og som heller ikke er særlig positive. Problemet er altså ikke de funksjonshemmede, men de samfunnskapte barrierene og fordommene.

I og med at konferansens publikum bestod av næringslivsledere og personer i lederposisjoner, var Bettina også inne på hva de helt konkret kan gjøre for å skape mer inkluderende arenaer og arbeidsplasser. Hele 64 prosent av barn med fysiske funksjonsnedsettelser fullfører ikke videregående skole, mot kun 17 prosent i befolkningen for øvrig. For hva er vel vitsen i å ta en utdannelse om ingen ansetter? Og hvor motiverende er det når skolene stiller mindre krav til og har lavere forventninger til deg bare fordi du har en funksjonsnedsettelse? Nettopp denne ballen kastet Bettina over til publikum. Kan det tenkes at dersom arbeidslivet faktisk begynner å satse på og ansette funksjonshemmede, både lærlinger og ferdig utdannede, og dermed sender ut tydelige signaler om at de ansetter uavhengig av funksjon – at dette får positive ringvirkninger på flere arenaer? Vi mener det.

Takk til fotograf for anledningen: Tore Hov

Søk