Søk
Lukk denne søkeboksen.

Gladsak fra Løvemammaene Vest

Regionslaget vårt Løvemammaene Vest fikk for en tid tilbake nyss i at Hardangerbadet ikke tar imot ledsagerbevis. Dette ville Løvemammaene Vest gjøre noe med!

Regionsstyret tok kontakt med Kvam kommune ang. bruk av ledsagerbevis på Hardangerbadet. Løvemammaene Vest oppfordret til kommunen til å prøve å få til en løsning.

Kommunen og det private driftsselskapet har nå hatt en dialog og blitt enige om at de aksepterer ledsagerbevis for alle som framviser dette ved kjøp av billett. Hurra!

Fra varaordfører i kommunen tok kontakt med driftsansvarlig tok det ti minutter, så var ledsagerbevis innført hos Hardangerbadet også. Dette er gode nyheter og vi ser frem mot at alle de som trenger det får med seg ledager inn i badet!

Søk