Søk
Lukk denne søkeboksen.

GRADERINGSREGLENE MÅ ENDRES!

Dere politikere skal vite at nå skrives det ut pleiepenger til barn som har et armbrudd og må være på sykehuset noen døgn. Samtidig gis det avslag til foreldre som har alvorlig syke barn, men som må pleies videre hjemme, også barn som er så alvorlig syke at de er på respirator. 

Når innsatsen er stor fra foreldrenes side for at barna skal få møte venner og man klarer å få til et lite skoletilbud, tilrettelagt ved at man som forelder må holde seg i nærheten av skolen av sikkerhetsmessige årsaker i tillegg til helsehjelpen inn i skolen, så får man ris i form av avslag på pleiepenger for de timene barnet kan ha undervisning og kontakt med venner. 
Dette gjelder barn som er så alvorlig syke at skjer det en glipp på skolen, så venter ikke barnet med å dø fram til foreldrene har kommet seg fra jobb. 
Dette systemet som er skapt med den nye og strengere ordningen uten bruk av skjønn, rammer som et jordskjelv. Familier i disse situasjonene mister inntekt. Det er det de minst skulle måtte ha av tilleggsbekymringer oppi disse situasjonene! 

Graderingsreglene må endres!
Det må være mulig å bruke skjønn inn mot de alvorlig syke barna. I de situasjonene der foreldre må holde seg i nærheten for å kunne komme raskt, så er det ikke reelt at foreldrene kan være på jobb. I disse situasjonene taper også foreldrene inntekt. Og det er tapt inntekt pleiepenger er ment å dekke opp for. Man mottar ikke lønn fra sin arbeidsgiver fordi NAV skriver at foreldrene kan jobbe i disse timene, da virkeligheten ikke gjør det mulig å jobbe. Man velger ikke å sette barnets liv i fare for å gå på jobb fordi NAV sier at det kan du. 

Det er ikke NAV som har laget denne forskriften om gradering. Det er regjeringen. 
Det er kun regjeringen som kan endre denne forskriften igjen. Dette må være en viktig bit når regjeringen på nytt skal se på pleiepengeordningen. 

Dette gjelder et fåtall av barn, men rammer ikke mindre disse familiene selv om antallet er lite. Det rammer statsbudsjettet lite om forskriften og regelverket endres inn mot de alvorlig syke barna. Flere familier er allerede rammet av dette jordskjelvet. Ikke sitt å se på at jordskjelv rammer når dette er jordskjelv dere kan forhindre.
Dere bør ta ansvar nå!

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk