Søk
Lukk denne søkeboksen.

Høring om ledsagerbevis i Selbu kommune

Løvemammaene region Midt har levert skriftlig høringsinnspill til Selbu kommunes høring om kommunal forskrift om ledsagerbevis. Formannskapet vedtok i februar forskriften slik den er fremlagt, for deretter å legge den ut på offentlig høring.

Her kan du lese både saksframlegg og høringsutkastet til den nye forskriften. Bor du i Selbu kommune vil vi anbefale deg å sende høringssvar også! Du må ikke ha et barn med funksjonsvariasjon eller være tilknyttet en organisasjon for å skrive din mening. Høringsfristen er 16.05.23.

Under her kan du lese høringsinnspillet fra Løvemammaene region Midt.

Høringsinnspill til saksnr. 2023/151 – 1, «Kommunal forskrift om ledsagerbevis for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Selbu kommune».

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi har 6400 medlemmer på landsbasis. Mange av våre medlemmer har behov for assistanse i hverdagen for å kunne delta på aktiviteter, kulturopplevelser eller for å kunne bli med inn i fornøyelsesparker.

Løvemammaene stiller seg bak forslaget om en forskrift om ledsagerbevis for mennesker med funksjonsvariasjon i Selbu kommune.

En forskriftsfesting vil gi en styrket rett til de som har behov for det, og samtidig et signal om at kommunen er inkluderende. Dette er også i tråd med CRPD (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities), og Bufdirs nye retningslinjer for ledsagerbevis.

Løvemammaene er enige i at en nedre aldersgrense ikke er hensiktsmessig, da behovet for assistanse er varierende og uavhengig av alder. Funksjonsfriske barn må ikke bruke rullestol eller andre hjelpemidler, eller ha med seg matpumpe, oksygen, pustemaskin, akuttbag, medisiner, sprøyter og annet medisinsk utstyr når de ferdes rundt i samfunnet. Funksjonsfriske barn har også utholdenhet til å gå både korte og lange avstander, tåler lyder og folkemengder, og de utagerer ikke fordi de må stå i kø eller det er feil farge på karusellen. De må heller ikke overvåkes og pleies deler av, eller hele døgnet.

Løvemammaene støtter i sin helhet forslaget, og vil samtidig oppfordre kommunestyret til å bruke et annet ord enn «funksjonshemming», «funksjonsnedsettelse» eller «mennesker med nedsatt funksjonsevne». Dette da mange opplever dette som stigmatiserende. «Funksjonsvariasjon» favner flere med ulike sykdommer og funksjonsutfordringer, og er et ord som i det offentlige rom ikke oppleves som stigmatiserende.

Med vennlig hilsen
Løvemammaene region Midt

Søk