Søk
Lukk denne søkeboksen.

Innspillsmøte om BPA på Stortinget

Løvemammaene ble invitert til et innspillmøte på Stortinget. Det var Erlend Svardal Bøe (H) som tok initiativ til møtet og dagens BPA-ordning sto på agendaen. Fra Løvemammaene stilte Marlene Ramberg, varamedlem i sentralstyret.

Mye er skrevet, men lite har skjedd med BPA-ordningen og i dagens møte ga ulike organisasjoner og lag muligheten til å si det de mener om dagens ordning og hva som må til eller endres for at den skal bli så god som mulig og tjene sitt formål på best måte. Løvemammaene oppfordret Erland Bøe til å lese igjennom hele vårt høringsinnspill til NOU-en «Selvstyrt er velstyrt» før vi i korte trekk snakket om våre fremste kampsaker innen BPA. Vi tok blant annet opp at helsehjelp må innlemmes i ordningen. Om BPA skal være et reelt likestillingsverktøy nytter det ikke å diskriminere innad i ordningen. Videre snakket vi om viktigheten av å få BPA inn i likestilling- og diskrimineringsloven for å styrke likestillingsprinsippet og unngå kommunenes trenering når man klager på vedtak. Vi var også tydelige på hva vi mener om alders- og timebegrensinger i BPA-ordningen og at det må være behovet for bistand og ikke antall timer eller runder rundt solen som avgjør om man har rett på BPA eller ikke. Vi tok også opp behovet for lovfestet rett til BPA i barnehage og skole, fjerning av egenandel for praktisk bistand, viktigheten av driftsbudsjett og at BPA-assistenter må få status som samfunnskritisk personell. Sist, men ikke minst tok vi opp nødvendigheten av at det lyttes til foreldre og spesialisthelsetjenesten når man utmåler timebehov. Det er oppfølgende lege og foreldre som kjenner barna, hverdagen og behovet best og dette må det følgelig legges stor vekt på. 

Det ble et interessant og nyttig møte! Løvemammaene takker for invitasjonen og initiativet. Dette er en ordning som er essensielt viktig for mange av våre medlemsfamilier og en ordning vi er villige til å kjempe med nebb og klør for. 

Søk