Søk
Lukk denne søkeboksen.

Ledige stillinger i Løvemammaenes hjelpetjeneste

Vi har stor pågang og det trengs forsterkninger på rådgiversiden. Løvemammaenes hjelpetjeneste skal øke sitt team i 2024 og lyser derfor ut ledige stillinger hos oss, til sammen 1,5 årsverk.

I Løvemammaenes hjelpetjeneste skal medlemsfamilier kunne få konkret hjelp. Dette kan være hjelp til søknader, klager, kartlegging av behov, rettighetsavklaring rundt tjenesteomfang, bistand i møter med hjelpeapparatet, samt veiledning og råd. I hjelpetjenesten skal foreldre bli møtt av rådgivere som selv vet hvordan det er å leve i krevende hverdager med barn som er syke eller har funksjonsvariasjoner, slik at foreldrene møtes med både erfaringskompetanse og fagkompetanse.

Formålet med hjelpetjenesten er bistand til å få på plass gode tjenester og ivaretagelse av rettigheter. Trygge, gode og nok tjenester gir disse familiene hverdager med mulighet for hvile, overskudd og reduksjon av unødige stressbelastninger. Det kan bidra til å gi et godt familieliv med økt livskvalitet og likestilling på tross av at hverdagen er annerledes.

Krav til kompetanse:

Minst 3-årig helse-, sosialfaglig-, pedagogisk- eller juridisk kompetanse på minimum bachelornivå. Vi oppfordrer særlig jurister til å søke, men også rådgivere som har erfaring fra arbeid i PPT.

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Ønsker du å gjøre en forskjell for familier? Har du stor arbeidskapasitet? Har du erfaring i søknad- og klageskriving, og er du god til å finne fram i rettighetsjungelen? Har du eller har du hatt egenerfaring med å ha barn, eller nære relasjoner til barn med sykdom eller funksjonsvariasjon? Da kan du være aktuell for vår hjelpetjeneste. Du må være medlem i Løvemammaene for å jobbe i vår hjelpetjeneste.

Søknad med CV sendes til: nina@lovemammaene.no

Lønn etter kvalifikasjoner og erfaring.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med prosjektleder Nina Bakkefjord på tlf.: 90134368.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 5. januar 2024.

Søk