Søk
Lukk denne søkeboksen.

Lørenskog har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis

Etter at Løvemammaene har sendt anmodningsbrev og purringer til Lørenskog kommune, har de endelig fjernet aldersgrensen!

I sommer fikk regionslaget vårt Løvemammaene Sør-Øst omsider svarbrev fra Lørenskog kommune der de skrev at de skulle løfte saken i Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget i september. Saken ble også behandlet i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i august. Nedenfor kan dere lese brevet, og videre saksfremgang.

Etter behandlingen i rådet og utvalget, har Lørenskog kommune nå vedtatt at det ikke skal være noen aldersgrense på ledsagerbevis. Hurra! Det skulle selvfølgelig bare mangle, men vi jubler for alle kommuner som (om enn noe sent) sørger for at likestilling og muligheten til deltakelse i fritidsaktiviteter mv. også gjelder barn med funksjonsvariasjoner.

Nedenfor kan dere lese saksfremlegget og vedtaket, samt de nye retningslinjene i Lørenskog kommune.

Søk