Søk
Lukk denne søkeboksen.

Løvemammaene får driftstilskudd!

Etter en lang og vanskelig søknads- og klageprosess hos Bufdir, har Løvemammaene vunnet gjennom med sin endelige klage som gikk helt opp til Kultur- og likestillingsdepartementet. Endelig blir vi godkjent organisasjon for tilskuddsmidler til drift!

Dette vil ha så mye å si for fremtiden til organisasjonen, med muligheter for å ansatte, gjøre enda mer interessepolitisk arbeid og ikke minst videreutvikle de tilbudene vi kan gi til medlemmene våre. Dette er en skikkelig gladsak for oss før helgen, etter nesten et år med nervepirrende venting på svar på søknad og etter hvert klagesaken.

Bufdir avslo nemlig søknaden vår om tilskuddsmidler til funksjonshemmedes organisasjoner med bakgrunn i at vi ikke hadde definert «hvilken gruppe funksjonshemmede vi representerer». Dette mente vi var feil, da vi så absolutt har definert oss som en diagnoseuavhengig organisasjon for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Løvemammaene mente Bufdir tolket forskriften om tilskuddet for strengt. Til tross for velbegrunnet klage til Bufdir, fikk vi avslag også på klagen. Dermed ble den sendt over til Kultur- og likestillingsdepartementet i mars.

I dag kom den gledelige nyheten om at departementet omgjør vedtaket og at Løvemammaene dermed vil få tilskudd til drift for 2023. Hurra! Løvemammaene er veldig glade for at Kultur- og likestillingsdepartementet konkluderte med samme vurdering som vi selv hadde gjort, og at vi nå endelig får sikre årlige midler.

Søk