Søk
Lukk denne søkeboksen.

LØVEMAMMAENE FIKK MARIE-PRISEN

I år ble Løvemammaene tildelt den gjeve Marie-prisen fra Norges Kvinne- og familieforbund for vårt arbeid for syke og funksjonshemmede barn og deres familier. Løvemammaene ble nominert til prisen av en med-løvemamma og vi er beæret over at forbundet valgte nettopp vår organisasjon.

«Marie-prisen tildeles en som i Marie Michelets ånd har utmerket seg i arbeidet for saker som er viktig for kvinner og deres familier. Prisen skal i utgangspunktet tildeles personer utenfor forbundets egne rekker. Første gang ble prisen tildelt daglig leder ved krisesenteret i Salten Wanja Sæther og Tove Smaadahl ved Krisesentersekretariatet i forbindelse med forbundets 100-års jubileum. I 2016 var det Bente Øien Hauge som fikk prisen for sin innsats for å redde lokalsykehus og fødetilbud. I 2018 var det Vaffelgutta som fikk prisen, Peter Skogvang og hans kamerater satte i gang sitt prosjekt. I dag er dette et prosjekt flere steder i landet. Du og jeg tilbys på gaten å kjøpe en vaffel. Så gir de en vaffel til noen som trenger det. Årets vinnar har absolutt utmerka seg i arbeidet for kvinner og deira familiar. Dei står på kvar ein dag for at mange familiar skal få ein lettare kvardag.», skrev Norges Kvinne- og forbund i en pressemelding i forkant av prisutdelingen i dag.

Under selve prisutdelingen stilte styreleder Bettina og nestleder Elin på vegne av Løvemammaene. De hadde også med seg Elins sønn William, som fikk være med opp og motta både prisen og applausen. Vi er svært takknemlige og ydmyke, og ser på det som en stor ære å motta årets Marie-pris. Ikke minst er vi utrolig takknemlige for måten vi ble møtt på, tilretteleggingen og de varme, gode ordene forbundet delte om oss. Takk!

Etter prisutdelingen delte Norges Kvinne- og familieforbund følgende pressemelding:

«LØVEMAMMAENE » TILDELT MARIE-PRISEN
I forbindelsen med av opninga av Norges Kvinne- og familieforbunds landsmøtefredag 22.oktober ble Marie-prisen tildelt «Løvemammaene». I Grunngjevinga for tildelinga heiter det: Marieprisen 2021 blir delt ut til ein organisasjon som består av en gruppe mødrer som kvar dag må kjempe ekstra for sine barn. Dei må bruke mykje energi til å kjempe for rettigheiter som vi andre tar for gitt. Når Solberg- regjeringa endra pleiepengeordninga fekk de nok, og brølte i protest. De fekk namnet LøvemammaerLøvemammaer, fordi de kvesste klørne, kjempa for barna sine og ga seg ikkje før de vant gjennom. Alle foreldre har vel følt seg som løver iblant, enten dei er mødrer eller fedrar. Dei som er foreldre til sjuke og funksjonshemma barn, må ekstra ofte ta løvehamen på.I kjølvatnet av pleiepengeaksjonens første haust, ble Snapchat-kanalen Løvemammaene født. Her fortel 12–14 faste snappare om livet med alvorleg sjuke barn. Kanalen har raskt blitt svært populær, og har i dag ca 86 000 følarar.Gjennomslaget i pleiepengeaksjonen og den enorme interessa rundt Snapchat-kanalen gjorde at dei fekk blod på tann. Det var så utroleg mange fleire kamper å kjempe for rettigheitene til sjuke og funksjonshemma barn og unge. Dei hadde gjort seg mange erfaringar, og var klare for å sette kunnskapen i system: Den 21. februar 2019 stiftet de organisasjonen Løvemammaene.Ein annan viktig sak de har kjempa fram og fått gjennomslag på er at familiar skal få behalde hjelpestønad når barnet er innlagt på sjukehus i meir enn 3 månadar.I løpet av tiden de har eksistert, har de vært aktive i media, i møter med politikare og organisasjonar. Dei har nytta seg av sin sterkaste påverkingskanal – sosiale media. Dei har fått fleire gjennomslag i pleiepengesaken og har satt andre saker på dagsorden, som f.eks. BPA til barn og barnepalliasjons team i hele landet. Dei har også oppretta fleire komitéar i Løvemammaene, som skal jobbe spesifikt og målretta inn mot helt konkrete saker som opptar dei. Komitéane består av engasjerte og kunnskapsrike medlemmer som brenner for å bidra til å gjere samfunnet til ein betre stad for sine barn. Dei kampane som Løvemammaene tar skulle ikkje vore naudsynt å ta i Norge i 2021. Løvemammaene fortener stor honnør for sin innsats.Prisen vart delt ut av tidlegare forbundsleiar i Norges Kvinne- og familieforbund, Anne Marit Hovstad.

Søk