Søk
Lukk denne søkeboksen.

LØVEMAMMAENE MØTER BARNEPALLIASJONSTEAMET PÅ KALNES

Mandag den 9. november var Løvemammaenes Barnepalliasjonskomitè invitert til et møte med det ganske ferske barnepalliasjonsteamet på Sykehuset i Østfold Kalnes. Vi i Løvemammaene er utrolig glad for at vi blir invitert på slike møter, da det er så viktig at brukerperspektivet blir vektlagt. 

Det var Nina, Eline og Marlene som deltok på vegne av Løvemammaene. 

Teamet var interesserte av å høre mer om hva vi ønsker fra et slikt team og hvordan de kan møte familier som en dag står i den situasjonen at de har barn i et palliativt forløp på best mulig måte. Vi fikk delt fra både våre faglige og personlige perspektiv.

Vi var blant annet innom temaer som:

  • Hvordan formidle en alvorlig diagnose?
  • Når bør palliativt team komme inn i bildet?
  • Tilgjenglighet
  • Viktigheten av tverrfaglighet i teamet
  • Fra sykehuset til kommune, hvordan få på plass gode tjenester i kommunen?

Vi sitter igjen med inntrykket av at dette var et produktivt og fint møte, vi ble møtt med ydmykhet og lydhørhet av mennesker som tydelig brenner for dette. 

Søk