Søk
Lukk denne søkeboksen.

Løvemammaene på innspillsmøte om fritid og kultur

I dag deltok Løvemammaene på innspillsmøte med regjeringen i Kultur- og likestillingsdepartementet i forbindelse med arbeidet med en handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter. Det skal holdes tre møter totalt.

Det var ressursperson for fritid og kultur i Løvemammaene, Camilla B. Rindahl, som representerte organisasjonen vår i dette møtet.

Innspillsmøtene er for alle gode krefter som engasjerer seg innen kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter. Samarbeid og samhandling mellom stat, fylke, kommune og frivillig sektor er viktig i arbeidet med planen.

Programmet for innspillsmøtet 6. november:

 • Velkommen v/ fylkesdirektør i Viken fylkeskommune, Jon Endre Røed Olsen.
 • Ambisjoner for handlingsplanen v/ kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
 • Inspirasjon fra Norges Musikkorpsforbunds arbeid med Ungdomsløftet. 
  10-årig prosjekt for systematisk å inkludere flere og bidra til at flere velger og ønsker å ha korps som sin fritidsaktivitet.
 • Innlegg fra paraplyorganisasjonene Frivillighet Norge, Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norges idrettsforbund (NIF), Kulturalliansen, Ungdom og Fritid og Norsk Friluftsliv.
 • Korte innspill fra påmeldte aktører:
  1) Hva er det viktigste din organisasjon/institusjon kan gjøre for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter?
  2) Hva trenger din organisasjon/institusjon for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter?
 • Oppsummering v/ kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Organisasjonene fikk 3 minutter hver til å holde et muntlig innspill på møtet.

Nedenfor kan lese Løvemammaenes innspill i tekstformat. Og her kan dere se videoopptaket fra innspillsmøtet.

Løvemammaene logo brev

Muntlig innspill om deltakelse i fritid og kultur

Mitt navn er Camilla Rindahl, og jeg er her i kveld for organisasjonen Løvemammaene.

Hvilke barn og unge har ikke en reel mulighet til å delta på fritidsaktiviteter? Stort spørsmål, og svaret er flere enn man tror. Noen av oss har koronaen friskt i minne, og myndighetenes beslutning om at sårbare barn skulle beskyttes ekstra. Som mamma til et alvorlig sykt barn kan jeg med hånda på hjerte si at den boksen de brukte var for liten. Derfor er det så viktig å få med organisasjonene som daglig jobber med barn og unge som står i ulike typer livssituasjoner og utenforskap med i arbeid som dette.

Det er farlig å navngi noen grupper, men for løvemammaene er det flere grupper som er viktig å nevne: barn og unge med funksjonsvariasjoner, med alvorlig sykdom, som er på institusjon eller sykehus, som er pårørende til noen som er alvorlig syk.

Er det mulig å være for syk til å delta? Selvsagt, men for noen av oss betyr dette akutte hendelser som kan være en fare for liv og helse. For en stomipose, et sentralt venekateter eller en trakeostomi betyr ikke automatisk at man er for syk til å delta. Fordi det er mulig å være alvorlig syk og frisk nok til å delta i fritidstilbud.

Her kommer barrierene inn. Selvsagt skal vi ha en sterk frivillighet som er rustet til å jobbe med utenforskap. Selvsagt skal aktiviteter skje på arenaer og i lokaler som er universelt utformet. Dette er grunnleggende. Men vi må også adressere alle de barrierene som er usynlig for dere som ikke står med skoene på. Det kan være noe så lite og banalt som aldersgrense på ledsagerbevis, og det kan være noe så stort og komplekst som systemet familiene kjemper i for å sikre retten til en trygg og meningsfull hverdag. Og la meg være helt tydelig her, det er et fåtall av oss som klarer å kjempe kamp etter kamp helt frem til å sikre en meningsfull fritid.

Så hvis dette er en dugnad for å gi alle barn og unge en reel mulighet til å delta, så trenger vi at de gode dugnadslederne stiller opp. Vi trenger at hver enkelt kommune, både administrativt og politisk, jobber aktivt for å få dette til.

Som mamma må jeg kunne forvente at barnet mitt et trygg på en fritidsaktivitet. Kulturfrivilligheten må også kunne forvente at det ikke er de som skal stå med ansvaret for medisinsk kompetanse, tegnspråk eller ASK. Igjen trenger vi den gode dugnadslederen som ser verdien av et godt samarbeid mellom alle parter, og at god og forskjellig tilrettelegging er helt nødvendig for å komme i mål.

Løvemammaene sitt bidra er og vil alltid være å fortsette å brøle for løvebarna våre og gi innsikt i hverdagen vår.

Søk