Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE MED BARNEOMBUDET

løvemammaene, barneombudet

Løvemammaene inviterte til møte med Barneombudet på bakgrunnen av brevet Løvemammaene sendte ut angående vaksineprioritering. 

Løvemammaene ønsket å fremme viktigheten av at foreldrene til alvorlig syke barn som utfører store pleieoppgaver i eget hjem skal regnes som helsepersonell og følgelig få tilbud om vaksine på lik linje som disse. 

Vi føler oss generelt lite sett og hørt i denne saken og sitter ofte igjen med inntrykket av at mange ikke forstår og anerkjenner den krevende, essensielle og uerstattelige funksjonen vi har i hverdagen til våre barn. 

Når samfunnet åpnes sakte men sikkert og trafikklysmodellen bytter farge fører dette til at våre barn igjen må isoleres i tillegg til at vi lever med en økende frykt for selv å bli smittet og slått ut av covid-19. 

Vi i Løvemammaene ser, jobber for og støtter alle tiltak som kan og vil hjelpe sårbare barn og unge under denne pandemien, dette inkluderer så klart også at brorparten av denne gruppen barn igjen får tilgang og mindre restriksjoner på sine fristeder og trygge havner som barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Vi reagerer derimot på at det ikke parallelt jobbes med løsninger for at den gruppen barn som rammes motsatt, de som igjen må isoleres. Det er ingen som kan fortelle oss hvem som skal styre skuta vår om kapteinen blir liggende i isolasjon under dekk. 

Under møtet fikk vi presentert vårt syn på saken. Noen ganger får man frem sitt synspunkt bedre ved en samtale enn sort på hvitt, og vi fikk også fortalt om de alvorlige og i enkelte tilfeller livstruende situasjonene som kan og vil oppstå om vi blir syke med Covid-19. Løvemammaene er klar over at det er sjanser for at man kan bære smitten selv etter vaksinen og at vaksinasjonen ikke er en slags quick fix som vil løse den krevende hverdagssituasjonen vi befinner oss i, men det å slippe den gnagende frykten for selv å bli syk og konsekvensene ved dette er et skritt i riktig retning. 

Vi brukte anledningen å prate litt fritt rundt andre saker som gjelder «våre barn» og ble enige om å holde kontakten videre. Dette ser vi frem til da vi mener at Barneombudet er for alle barn, også de 18% med funksjonsnedsettelser og/eller sykdom. Løvemammaene representerer 1 av 5 barn i Norge og tror at det ville hjulpet med støtte fra barneombudet i andre saker.

Vi ser frem til videre dialog og samarbeid!

Bettina, Elin og Marlene representerte Løvemammaene i dette møtet og fra Barneombudet stilte Lise K. Raffelsen Hope og Camilla Kayed.

Søk