Søk
Lukk denne søkeboksen.

Møte med barneteamet i NAV HMS Nordland

Løvemammaene ble invitert av det nyopprettede barneteamet i NAV hjelpemiddelsentral (HMS) Nordland for å høre om deres arbeid og for å se på eventuelle muligheter for samarbeid. Fra Løvemammaene stilte Håkon Kjærstad (styreleder i Løvemammaene Nord), Bettina Lindgren (styreleder i Løvemammaenes sentralstyre) og Elin Gunnarsson (nestleder i Løvemammaenes sentralstyre).

NAV HMS Nordland har skapt et fantastisk tverrfaglig barneteam med flere ansatte som har ulik fagkompetanse for å gi familier til barn og unge med sykdommer og funksjonshindringer lettere tilgang til veiledning og rådgivning, hjelp til utprøving av ulike hjelpemidler og ikke minst minske antall mennesker familiene må forholde seg til. Barneteamet kan stille i møter for bred kartlegging av hjelpebehov, og i møter sammen med aktuelle instanser i kommuner for å sikre god informasjon om behov for hjelpemidler. Særlig ser de behov for bistå med nødvendig kompetanse hos barn og unge med komplekse behov, og større behov for tidlig innsats i møte med alle barn.

Etter presentasjonen fra NAV HMS Nordland fortsatte møtet med spørsmål og dialog, og det ble besluttet at vi skal ha et samarbeid videre. Løvemammaene kan bidra med opplysningsarbeid og nå ut til familier i Nordland om at dette barneteamet eksisterer. Vi ser at dette også gir Løvemammaenes hjelpetjeneste et lettere arbeid når det kommer til familiene vi bistår i Nordland. Vi inviterte også barneteamet til å holde en digital temakveld i nyåret for våre medlemmer i Nordland, noe de takket ja til. Vi ser frem til å tilby dette til våre medlemmer allerede i januar!

Vi gleder oss til videre samarbeid og heier på dette tiltaket! Vi håper også at de andre NAV HMS-ene rundt om i landet oppretter egne barneteam slik at familiene får et enklere møte med hjelpemiddelsentralene når det kommer til å få på plass hjelpemidler barna trenger.

Søk