Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE MED BPA-UTVALGET

I dag representerte nestleder Karoline M. Hagen og styremedlem Elin Gunnarsson i Løvemammaene i et videomøte med BPA-utvalget. Både Karoline og Elin er arbeidsledere for sitt barns BPA-ordning og stiller sterkt når det kommer til førstehåndserfaring med BPA-tjenester.

Løvemammaene representerer en viktig og sårbar gruppe brukere, funksjonshemmede og syke barn. Det er kritisk at denne gruppen får en kraftig stemme i brukermedvirkningen, siden disse barna ikke får snakke for seg selv. Løvemammaene taler barnas sak! Vi setter dermed pris på at utvalget anser oss som en viktig stemme i sitt arbeid med å forbedre dagens BPA-lovverk.

Jurist Marianne Skattum er utvalgets leder og var den som snakket med Løvemammaene under møtet. Samtalen var preget av en god tone og vi opplevde en stor interesse for våre innspill. Karoline og Elin fokuserte mest på å få fram de viktigste problemstillingene:

  • Rett til å få helsehjelp organisert som BPA
  • Egen forskrift om BPA 
  • Mindre rom for egen individuell tolkning av BPA-lovverket i kommunene og klare statlige føringer 
  • Utveksling av personlige erfaringer og historier fra våre medlemmer

Det kom også fram at utvalget har fått utvidet frist til å levere inn sin rapport til til 01.06.21. Da var Løvemammaene tydelige på at disse barna og familiene ikke har tid å vente så lenge, og at det dermed er vesentlig å få på plass en midlertidig forskrift som utvalget kan støtte!

Regjeringen omtaler utvalget som følgende:

«Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at personer med nedsatt funksjonsevne får en personlig assistent som bistår i hverdagen. Utvalget skal foreslå hvordan BPA kan utformes slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve mest mulige aktive og selvstendige liv. Utvalget skal blant annet se på hvordan kommunene tildeler BPA og komme med forslag til tiltak for å redusere forskjellene mellom kommunene. Et annet viktig tema er å sikre reell brukermedvirkning.»

Utvalget oppfordret Løvemammaene til å fortsette å sende inn innspill, både på mail og gjennom nettsiden deres som er åpen for alle! De ønsker konkrete eksempler på saker hvor folk opplever motstand og dårlige erfaringer rundt BPA-søknadsprosessen. Vi oppfordrer dermed dere det gjelder til å sende inn erfaringer til utvalget! Følg denne linken for å sende inn ditt innspill:

Gi innspill til BPA-utvalget her.

Jo flere historier de mottar, jo bedre!

Avslutningsvis tilbydde Elin utvalget å gjerne kontakte henne for å se og forstå hvordan en stor BPA-ordning kan organiseres, som inkluderer både helsehjelp og BPA-assistenter i skolen. Elin har i mange år hatt et godt system av BPA-assistenter rundt sønnen hennes og mener at det er viktig å se muligheter foran problemer!

Utvalget skal også prøve å få til en konferanse etter pandemien har roet seg, der Løvemammaene vil bli invitert.

Søk