Søk
Lukk denne søkeboksen.

Møte med likestillings- og diskrimineringsombudet

I dag var Løvemammaene i møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi stilte sterkt med både styreleder Bettina Lindgren, kasserer Lene Nilsen og varamedlemmer Nina Herigstad og Janne Fjelde Thu i møtet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kjemper for de som blir urettferdig behandlet og diskriminerte. Alle som trenger råd eller veiledning om dette kan kontakte ombudet. Ombudet samarbeider også med alle som jobber for likestilling og mangfold, og mot diskriminering.

Vi ønsket et møte der vi kunne diskutere det vi opplever at er ren diskriminering av og manglende rettssikkerhet for de familiene vi representerer, og da særlig familier med innvandrerbakgrunn. Som organisasjon ønsket vi også å få litt klarhet i hva ombudet eventuelt kan bistå våre medlemsfamilier med, hvem og når familier kan klage saken sin inn til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, og hvordan vi som organisasjon kan veilede foreldre i dette, samt å belyse de ganske alvorlige situasjonene mange av våre medlemsfamilier står i på daglig basis.

Løvemammaene takker for et godt møte, og ser frem til videre samarbeid.

Søk