Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE MED ØSTRE BÆRUM SANITETSFORENING

Torsdag den 5 november deltok Eline og Anne Kristine fra Løvemammaene på styremøte i Østre Bærum sanitetsforening for å fortelle litt om deres arbeid i organisasjonen Løvemammaene.

Østre Bærum sanitetsforening har siden 1967 drevet Gartnerveien barnehage i Bærum. Det er en barnehage for barn med spesielle behov. Her har de ansatte bygget opp en unik kompetanse som blant annet er knyttet til kommunikasjon og spiseproblemer. Dette er en barnehage for mange av de barna som representeres i Løvemammaene.

Andreas og Jermund, sønnene til Eline og Anne Kristine, har begge gått i denne barnehagen. To gutter som begge har hatt svært alvorlige og sammensatte sykdomsbilder med mange sykehusdøgn. Begge mødrene er fulle av lovord om hvor mye barnehagen har betydd i deres liv. En barnehage med kvalitet og kompetanse. De hadde alltid fokus på de to guttene, og ikke sykdommen.

Eline og Anne Kristine fortalte kort sine historier og bakgrunnen for sitt frivillige arbeid i Løvemammaene. I tillegg snakket de om grunnlaget for opprettelsen av Løvemammaene og de ulike komiteene, deres arbeid og fokusområder:
– Brillekomité
– Barnehage- og skolekomité
– Sykehusbarnkomité
– Barnepalliasjonskomité
Hvordan det jobbes i Løvemammaene med media, uttalelser, politisk, fagmiljø og andre interesseorganisasjoner.

Vi opplevde at foreningen var imponert over arbeidet og hvor langt vi var kommet på bare noen få år. 
Søk