Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTER FØR HØRING OM BARNEPALLIASJON

Nå er det travle dager før onsdagens Stortingshøring om Lindrende behandling og omsorg, herunder barnepalliasjon.
Løvemammaenes Barnepalliasjonskomite har i dag deltatt på to møter med representanter fra Høyre i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Første møte ble ledet av barnelege Einar Bryne hvor en rekke sentrale organisasjoner og foreninger var representert.

Etterpå hadde medlemmer i Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité, Anne Kristine Risvand Myrseth, Eline Grelland Røkholt og Marlene Ramberg, et eget møte med Høyres representanter Sveinung Stensland og Erlend Larsen, hvor vi fortalte om våre historier med alvorlig syke barn og det å miste barn.

Innsatsen fra Barnepalliasjonskomitéen vår er upåklagelig!

Dagens budskap har handlet om å informere politikerne om:

  • Behovene for barnepalliative team som er tilgjengelige døgnet rundt
  • Behovet for å styrke palliative team gjennom et Nasjonalt kompetansenettverk forankret i spesialisthelsetjenesten
  • At barnehospice representerer et valg for noen få, men absolutt ikke for de fleste
  • At det er svært viktig at alle politiske partier nå lytter til mangfoldet av bruker- og interesseorganisasjoner i behandlingen av denne høringen

Følg gjerne med på høringen i morgen, 30.09.20 kl. 09:00!

Trykk her for å komme til Stortingets nett-TV.

Søk