Søk
Lukk denne søkeboksen.

Ønske om avklaring ang. avlastning

Løvemammaene har tidligere sendt brev til Helsedirektoratet med ønske om avklaring rundt de store kommunale forskjellene gjeldende helse- og omsorgstjenester i form av avlastning.

Vi har nå fått svar fra direktoratet.

Løvemammaene er mildt sagt skuffet over svaret. Det er en oppramsing av lovverk, som vi allerede kjenner til, og lite avklarende.

Det er viktig å sikre en forutsigbar hverdag for familier som mottar avlastning. Vi jobber for at det skal være likebehandling, men det er vanskelig når hver enkelt kommune skal vurdere så mye selv. Det skaper ulikheter i avlastningstilbudet som gis den enkelte familiene og bidrar til velferdsflyktninger. At noen får avlastning i påske, jul og sommerferie, mens andre ikke får det, er akkurat det som ikke skal skje og som Riksrevisjonen så tydelig påpekte i sin rapport i 2021.

Det er vanskelig å jobbe for likebehandling når svarene vi får er så vage og utydelige som dette svaret fra Helsedirektoratet. Vi opplever at selv om familier skal få avlastning når de trenger det og kommunene skal strekke seg for å få dette til, så er det enkelt å avvise ønskene ved å skylde på bemanning eller økonomi. Dessverre vet vi også at mange kommuner ikke klarer å få til gode løsninger og en forutsigbar hverdag, og som sikrer familien som helhet.

Vi kommer til å sende et nytt brev til Helsedirektoratet der vi ber om tydelige presiseringer og en vurdering av jussen, som en oppfølging på dette.

Nedenfor kan dere lese brevet som ble sendt fra Løvemammaene i mai 2023.

Nedenfor kan dere lese svaret fra Helsedirektoratet i juni 2023.

Søk