Søk
Lukk denne søkeboksen.

PÅRØRENDEKONFERANSEN 2021

Pårørendekonferansen Løvemammaene

– Vi har et brennende engasjement for å bedre situasjonen til barn som selv er syke og som også er pårørende til hverandre, sier Bettina Lindgren, styreleder i Løvemammaene.

I dag gjestet hun nemlig årets Pårørendekonferanse og tema i studio var barn som pårørende.
Bettina løftet viktigheten av åpenhet og kunnskapsformidling.

– Vi opplever at den kunnskapen vi sprer gjennom åpenheten vår bidrar til en økt forståelse fra folk rundt. Enten det er folk som har barn eller ikke har barn, folk som står i helt ande livssituasjoner enn oss, men spesielt for de som skal jobbe med og være rundt våre barn. Vi får spesielt mye tilbakemeldinger fra folk som studerer sykepleie, medisin, som tar sosionomutdannelse, barne- og ungdomsarbeiderutdannelse, de som er i de jobbene allerede og som gjerne har jobbet i 30 år innen feltet, som sier: Herlighet, dette her lærer vi ikke på studiene!».

Pårørendekonferansen Løvemammaene
Bettina Lindgren og Unn Birkeland, daglig leder ved Pårørendesenteret, i samtale.

Pårørende er en uunnværlig og viktig ressurs!

Pårørende omtales av forskere som velferdsstatens bærebjelker. Uten pårørende stopper helse-Norge. De bidrar med over 130 000 årsverk inn i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er like mange årsverk som det er ansatte. I tillegg er f.eks. foreldre til alvorlig syke barn til stede døgnet rundt ved sykehusinnleggelsene til barna sine. Pårørende yter med andre ord en betydelig innsats til glede for pasienter, seg selv og andre i familien, men også til glede for samfunnet. Deres arbeid sparer det offentlige for enorme ressurser. Og alt tyder på at pårørendes innsats vil være betydelig og nødvendig også i årene som kommer. Derfor er det også så viktig å sørge for gode tjenester og rettigheter for denne gruppen. Bettina løftet nettopp dette og tok til ordet for at det må innvilges mer midler til blant annet barn som pårørende, og at hjelper lite å lovfeste noe uten at økonomien rustes tilsvarende. Uten penger blir det bare fine ord på et papir.

Fikk du ikke konferansen med deg? Det er enda ikke for sent.

Gå inn på Pårørendekonferansen.no for å melde deg på, slik at du kan se den i opptak. Opptaket er tilgjengelig til og med 27. september 2021.

Løvemammaene, Pårørendekonferansen
Søk