Søk
Lukk denne søkeboksen.

Samarbeidsmøte med NITO BFI

I dag var Løvemammaene i møte med representanter fra NITO BFI (Bioingeniørfaglig institutt). NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelorgrad, mastergrad eller enda høyere utdanning.

Møtet handlet om saker som vi som organisasjoner har til felles at er viktige for oss.

Vi snakket om Løvemammaenes innspill og forslag til en egen helse- og omsorgstjenestelov for barn og unge. Det norske lovverket innenfor helse- og omsorgstjenesteområdet er et generelt lovverk som ikke skiller på barn, ungdom og voksne. Løvemammaene kommer stadig i kontakt med familier som har barn med store tjenestebehov. Både gjennom vår kontakt, men også gjennom media, har det kommet fram flere saker de siste årene som viser at det er et prekært behov for et eget helse- og omsorgstjenestelovverk for barn og unge. Barns helt egne spesifikke behov tas ikke hensyn til ved utforming av tjenester inn mot denne spesielt sårbare gruppen, og vi opplever at eksisterende lovverk ikke er tydelig nok til å sikre at barn og unge med store sammensatte behov får forsvarlige tjenester. Dette er et krevende og langtekkelig arbeid som vil kreve at vi jobber strukturert inn mot Stortinget over tid.

Videre snakket vi om behovet for en egen nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i blodprøvetaking og medisinske prosedyrer overfor barn og unge. Løvemammaene og NITO har over tid sett behovet for og hatt et ønske om å få på plass felles retningslinjer for gjennomføring av blodprøvetaking og medisinske prosedyrer overfor barn og unge i helsevesenet. Vi har de siste årene hatt et godt samarbeid i forbindelse med kurs og fagdager der formidling av barne- og pårørendeperspektivet i møte med særlig bioingeniører har stått i fokus. Barn og unge møter dog en rekke faggrupper og avdelinger i helsevesenet, og kunnskap og fokus på tvangsbruk er svært variabel blant disse.

Derfor har vi sammen nå tatt initiativ til et tverrfaglig samarbeid for etablering av en slik nasjonal faglig retningslinje. Vi ser frem til å gå i gang med dette arbeidet, og vil oppdatere status på nyåret.

NITO har forresten laget flotte, barne- og foreldrevennlige brosjyrer om blodprøvetaking på flere språk, samt laget fargebok og klistremerker man kan dele ut til barn som belønning. Les mer om dette og hvordan du som helsepersonell kan bestille brosjyrer her.

Søk