Søk
Lukk denne søkeboksen.

SEIER OM LEDSAGERBEVIS I LØVEMAMMAENES REGION I NORD

Løvemammaene Nord har fått gjennomslag for fjerning av aldersgrense på ledsagerbevis i to kommuner i Nord-Norge kun en måned etter oppstart. Det er beundringsverdig hva de har fått til på så kort tid og vi gleder oss til å se hva de får til i månedene og årene som kommer!

Siden oppstart har Løvemammaene Nord kartlagt hvilke kommuner i Nord-Norge som har oppgitt aldersgrense for ledsagerbevis og deretter sendt samtlige kommuner en anmodning om å fjerne denne. Både Leirfjord og Gildeskål har nå gitt tilbakemelding på at de vil fjerne aldersgrensen, noe som er veldig gledelig. Endringene viser bare at det nytter å si ifra og at et medlemskap i Løvemammaene har verdi.

Nylig ble også styreleder og varamedlem i Løvemammaene Nord, Håkon Kjærstad og Katrine Tollaksen, intervjuet i lokalavisa, der de nettopp fremmet saken om å fjerne aldersgrensen på ledsagerbevis. Dere kan lese reportasjen her.

Her kan dere forresten lese et av vedtakene om fjerning av aldersgrense:

Søk