Søk
Lukk denne søkeboksen.

Skattefradrag på donasjoner til Løvemammaene

Alle som i løpet av et år gir 500 kroner eller mer til Løvemammaene, kan få skattefradrag.

Skattefradrag for gaver

Vi rapporterer inn alle bidrag der vi har fødsels- og personnummer eller organisasjonsnummer, til Skattedirektoratet. Gavebeløpet blir oppført i selvangivelsens post 3.3.7. Hvis beløpet ikke er fylt inn i selvangivelsen du mottar fra Skattedirektoratet skal du ikke føre opp beløpet selv, men ta kontakt med oss. Det er ikke lenger anledning for skatteyteren å kreve fradrag ved selv å føre opp beløpet i sin skattemelding.

Les mer om gaver til frivillige organisasjoner på www.skatteetaten.no.

Gaver som ikke gir rett til skattefradrag

Gaver gitt via Vipps og Facebook gir ikke automatisk skattefradrag. Dette er fordi Løvemammaene ikke mottar personopplysningene til giver av gaven. Hvis du har gitt en donasjon til Løvemammaene via Vipps eller Facebook og ønsker skattefradrag for gaven, så må du ta kontakt med oss (se informasjon lenger ned på siden). Legg gjerne ved dokumentasjon på gaven (skjermbilde/kvittering) og ditt telefonnummer, slik at vi raskere får hjulpet deg. 

Innsamlinger, uansett type, er ikke fradragsberettiget. Å samle inn penger innebærer at en rekke andre mennesker har bidratt, og det blir da feil å gi skattefradrag til initiativtaker for hele beløpet. Anonyme gaver og donasjoner, medlemskontingent og varekjøp gir ikke rett til skattefradrag.

Bursdag og minnegaver

Skattefradrag for gaver gitt i forbindelse med en bursdagsfeiring går alltid til jubilanten. Jubilanten anses som giver. For minnegaver får hverken den som gir eller nærmeste pårørende skattefradraget.

Spørsmål/kontakt

Alle henvendelser angående skattefradrag kan sendes til vår kasserer innen 15. januar 2024: kasserer@lovemammaene.no

Dersom du har gitt en pengegave til et av våre regionslag, er det det aktuelle regionslaget du må kontakte. Du finner kontaktinformasjon her.

Søk