Søk
Lukk denne søkeboksen.

Skjåk og Lom kommune har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis

Nok en gladmelding fra regionslaget vårt Løvemammaene Sør-Øst kom i dag!

Denne gang er det Skjåk og Lom kommune i Innlandet, som har et interkommunalt samarbeid, som har vedtatt å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis etter anmodning fra regionslaget vårt.

Saken ble politisk behandlet i juni og aldersgrensen ble umiddelbart fjernet fra 15. juni i år. Hurra!

Nedenfor kan dere lese saksutredning og vedtak, samt ny forskrift. Blant annet skriver de:

«Skjåk kommune fekk ei henvending frå organisasjonen «Løvemammaene» med ei førespurnad om å vurdere å ta bort aldersgrensa i forskrifta. Førespurnaden gjeld mellom anna at det er eit stort behov for ledsagere for born under 8 år med funksjonsnedsettingar, og dette er gjerne i t.d. avlasting. Deira henvending ligg ved saka. I henvendinga blir det synt til BUFDIR, som i sine Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede har ei klar anbefaling om å ikkje ha ei aldersgrense. Lom og Skjåk tildelingskontor har gjort ei vurdering av forskrifta og har oppdatert teksten.
Skjåk kommune vurderar at det ikkje er nødvendig å oppretthalde aldersgrense på ledsagerbevis, men at det skal gjerast ei individuell vurdering av behovet for ledsagerbevis.»

Søk