kommunale forskjeller

Ønske om avklaring ang. avlastning

Løvemammaene har tidligere sendt brev til Helsedirektoratet med ønske om avklaring rundt de store kommunale forskjellene gjeldende helse- og omsorgstjenester i form av avlastning. Vi har nå fått svar fra direktoratet. Løvemammaene er mildt sagt skuffet over svaret. Det er en oppramsing av lovverk, som vi allerede kjenner til, og lite avklarende. Det er viktig …

Ønske om avklaring ang. avlastning Les mer »

Horten og Råde kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis

Gode nyheter fra østlandskommunene Horten og Råde! Begge kommuner fjerner nå aldersgrensen for ledsagerbevis – hurra! Løvemammaenes regionslag Sør-Øst fikk nylig de gode tilbakemeldingene etter å ha sendt ut anmodningene om å fjerne aldersgrensen i fjor og purringer sendt ut i år. Det nytter, og stadig flere kommuner fjerner nå aldersgrensen. Nedenfor kan dere lese …

Horten og Råde kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis Les mer »

Ingen aldersgrense for ledsagerbevis i Porsgrunn kommune

Regionslaget vårt Løvemammaene Sør-Øst fikk nylig et positivt og imøtekommende svar fra Porsgrunn kommune. Det var svar på anmodningen om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis i Porsgrunn kommune, noe de svarer at de har gjort. Det står fortsatt 8 år på kommunens nettside, men vi bedt dem om å oppdatere informasjonen der for å unngå …

Ingen aldersgrense for ledsagerbevis i Porsgrunn kommune Les mer »

Flere kommuner i Vestland og Rogaland fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis

Både Bjerkreim, Gulen, Osterøy, Etne, Sveio, Tysnes og Eidfjord har nå tatt bort aldersgrensen for ledsagerbevis. Hurra!!! Regionslaget vårt Løvemammaene Vest har gjort en formidabel innsats inn mot kommunene i regionen for å få fjernet den diskriminerende aldersgrensen, og nå gjenstår det faktisk bare 9 av 35 kommuner i hele Vestland og Rogaland fylke. Det …

Flere kommuner i Vestland og Rogaland fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis Les mer »

Flå, Ringebu og Nord Aurdal kommune har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis!

Ytterligere tre kommuner i region Sør-Øst har fjernet aldersgrensen for ledsagebevis denne uken! Hurraaa! Det er etter utsendte anmodninger og purringer fra regionslaget vårt Løvemammaene Sør-Øst, at vi nå har fått svar fra flere kommuner som opphever aldersgrensen. Ledsagerbevis handler om likestilling, deltakelse og inkludering, og burde derfor gjelde uansett alder, så dette er gode …

Flå, Ringebu og Nord Aurdal kommune har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis! Les mer »

Foredrag på HBF-treff

Helgen 24. mars – 26. mars arrangerte Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) avd. Trøndelag sin familiehelg på Røros, hvor Løvemammaene deltok med et foredrag om organisasjonen. Styremedlem Marianne Grande Lium fra sentralstyret til Løvemammaene tok turen til Røros for å holde foredrag lørdag ettermiddag. Marianne fortalte om organisasjonen vår i forhold til hva vi arbeider med, …

Foredrag på HBF-treff Les mer »

Ål, Øvre Eiker og Nannestad kommune har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis

Tre ganger hurra! Både Ål, Nannestad og Øvre Eiker kommune har etter anmodning fra regionslaget Løvemammaene Sør-Øst, gått inn for å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis. Løvemammaene Sør-Øst har denne uken fått gode tilbakemeldinger fra samtlige kommuner om at ledsagerbevis fjernes. Kommunedirektøren skrev følgende i saksfremlegget som ble lagt frem for kommunestyret i Øvre Eiker kommune: …

Ål, Øvre Eiker og Nannestad kommune har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis Les mer »

Ås kommune og Vennesla kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis

Regionslaget vårt Løvemammaene Sør-Øst fikk i dag gode nyheter fra både Ås og Vennesla kommune om ledsagerbevis. Begge kommunene fjerner nå den nedre aldersgrensen slik at ledsagerbevis blir en ordning for alle barn i kommunen – uavhengig av alder. Dette jubler vi for! En gladsak for medlemmene våre i Ås og Vennesla. Nok et skritt …

Ås kommune og Vennesla kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis Les mer »

Storfjord kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis

I dag fikk regionslaget vårt Løvemammaene Nord gladnyheten om at Storfjord kommune i Troms fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis. De svarer at de etter en gjennomgang av saken har besluttet å fjerne aldersgrensen, og at de snarlig vil oppdatere nettsiden sin med riktig informasjon. Hurra! En god nyhet for medlemmene våre i Storfjord med barn under …

Storfjord kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis Les mer »

Innspillsmøte med CRPD-utvalget

I dag deltok Løvemammaene i innspillsmøte med CRPD-utvalget på Stortinget. Regjeringen har nemlig satt ned et juridisk ekspertutvalg som skal utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsvariasjon (CRPD) skal innlemmes i norsk lov. Utvalget inviterte derfor organisasjoner som representerer denne gruppen til å gi innspill til utredningen. Utvalget skal utrede inkorporering av …

Innspillsmøte med CRPD-utvalget Les mer »

Skroll til toppen