Søk
Lukk denne søkeboksen.

THEO FÅR ENDELIG LEKE TRYGT UTE I BARNEHAGEN

blindestokk, blind, gutt, universell utforming

Karoline Storelv Hansen, medlem i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité, har gjort et solid stykke arbeid i Tromsø når det gjelder å sette funksjonshemmedes rett til samfunnsdeltakelse på dagsorden. Spesielt har hun belyst viktigheten av universell utforming.

Viktig seier!

Gjennom sitt iherdige arbeid i nord, både interessepolitisk, åpenhet i media og ved å holde appell i Kommune- og byutviklingsutvalget, kunne Karoline juble for at den forsterkede barnehagen i Tromsø i dag bevilges 450 000 kroner til universell utforming av barnehagens uteområde. Dette gjennomslaget kommer mange barn og deres familier til gode både nå og i framtiden – og det takket være Karoline!

Det nytter å kjempe

Løvemammaene er hoppende glade for at forkjempere som Karoline står på barrikadene for viktige tiltak som universell utforming. Denne saken viser bare at det nytter å kjempe for det man tror på og brenner for. Gjennom sin åpenhet har Karoline gitt politikerne i Tromsø er særdeles godt innblikk i hverdagsutfordringene som samfunnshindringer forårsaker og en forståelse av barns rett til deltakelse i lek uavhengig av funksjonsevne. Denne saken vil også kunne skape presedens i Tromsø, men om ikke annet vil den garantert ha bemerket seg hos politikerne slik at lærdommen tas med videre i vurderinger av framtidige saker.

Kunnskap er makt!

Nedenfor kan dere se sakens behandling i Tromsø kommunestyre:

Tromsø kommuneTV

Søk