Søk
Lukk denne søkeboksen.

TVANG MOT BARN ER EN UTING

tvang mot barn, sykehusbarn

Vi er mange foreldre som har stått i svært mange holde-situasjoner, gjentatte ganger, fordi vi har trodd at noe må bare gjennomføres under sykehusinnleggelser.

Særlig når man som mor eller far er «ny» i dette med å ha syke barn, da er det fort å bare adlyde ordre og tenke at vi bare må gjøre det som må til for å gjennomføre. Det er grusomt å være forelder i slike situasjoner der barnet må holdes fast, og det er enda verre for barnet.

Det er lov å si stopp! 
Det er lov å kreve planlegging slik at det påfører barnets sinn minst mulig skade. Her har helsepersonell et stort ansvar. Dette noe må ikke gjennomføres på «enkleste» måte. Holdesituasjoner alene innebærer traumatiske opplevelser for et lite barn. Disse opplevelsene som oppleves som overgrep og tap av all kontroll, setter seg i barnets kropp. Våre kropper har en egen hukommelse. Holdesituasjoner som i tillegg innebærer smerte oppleves enda mer krenkende. Det er mye som kan gjøres for å forebygge slike traumer. 

Løvemammaene er veldig glad for fokuset og mulighetene som formidles i denne reportasjen til Oslo Universitetssykehus.

Søk